Ανακοίνωση με ημερομηνία 16 Ιουνίου 2015 

Κατασκευή γηπέδων futsal χωρίς Πολεοδομική Άδεια στον Ποταμό Γερμασόγειας από Δημοτικό Σύμβουλο

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών έχει γίνει αποδέκτης έντονων καταγγελιών από κατοίκους της περιοχής Μεσοβουνίων στο Δήμο Γερμασόγειας, αναφορικά με την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών, για τη δημιουργία γηπέδων ποδοσφαίρου futsal στην οδό Ποταμιάς στην περιοχή Μεσοβουνίων, στον Ποταμό Γερμασόγειας, χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια, ενώ είναι αμφίβολο κατά πόσο έχει διενεργηθεί μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας έχει αποσταλεί επιστολή στον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, ο οποίος είναι Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Γερμασόγειας και έχουν σταματήσει οι εργασίες μέχρι να εξασφαλίσει την ανάλογη άδεια.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται έντονα διότι η εν λόγω περιοχή βρίσκεται δίπλα από τον ποταμό Άμαθο και μέσα σε μοναδικό φυσικό περιβάλλον και το θεωρούν απαράδεκτο να παραχωρηθεί άδεια για δημιουργία γηπέδων, τα οποία θα δημιουργούν μεγάλη οχληρία και ακόμα πιο μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος. Ήδη υποφέρουν από την οχληρία που δημιουργείται από παίκτες και οπαδούς των υφιστάμενων γηπέδων που βρίσκονται στην περιοχή του κυκλικού κόμβου Γερμασόγειας και τα οποία απέχουν μόλις 50-100 μέτρα από το χώρο που γίνονται οι εργασίες για τα νέα γήπεδα.

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών θεωρεί πολύ σοβαρό το θέμα γι’ αυτό και ζήτησε από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος να λάβει τα δέοντα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η ευημερία των κατοίκων της περιοχής.

Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού

 

Επιστολή στον κ. Αδάμο Αδάμου, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος με ημερομηνία 8 Ιουλίου 2016, από τον κ. Γιώργο Περδίκη. 

ΕΞ/ΓΠ/495/16

Προς:

κ. Αδάμο Αδάμου

Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

Περιβάλλοντος

Αγαπητέ Αδάμο,

Θέμα: Επανεγγραφή για συζήτηση αυτεπάγγελτων θεμάτων

Παρακαλώ όπως ξαναεγγραφούν τα πιο κάτω ως αυτεπάγγελτα θέματα για συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

 1. Η προστασία του περιβάλλοντος από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.491-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.137.2006)

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Σοφοκλής Φυττής.

 1. Το πρόβλημα της ασφαλούς αποθήκευσης και οι διαδικασίες εξαγωγής υλικών από αμίαντο.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.502-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.163.2006)

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Σοφοκλής Φυττής.

 1. Η προστασία του βιότοπου στον Κόλπο της Χρυσοχούς.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.503-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.165.2006)

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Σοφοκλής Φυττής.

 1. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία ελαιοτριβείων και η ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου των οχληρών αυτών δραστηριοτήτων.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.514-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.444.2006)

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Σοφοκλής Φυττής.

 1. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την οικοδομική ανάπτυξη.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.515-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.445.2006)

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Σοφοκλής Φυττής.

 1. Η εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών στον υδροβιότοπο Ακρωτηρίου και οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.516-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.446.2006)

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Σοφοκλής Φυττής.

 1. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των πολιτών από την υφιστάμενη κατάσταση των αστικών και περιφερειακών σκυβαλότοπων και η ανάγκη για σωστή και σύγχρονη διαχείρισή τους.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.517-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.447.2006)

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Σοφοκλής Φυττής.

 1. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται από τη συγκέντρωση ρυπογόνων εργοστασίων στην περιοχή Κοφίνου.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.530-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.024.048-2007)      

 1. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη υποδομής για τη διαχείριση των αποβλήτων και την τροφοδοσία με καύσιμα των ακτοπλοϊκών σκαφών.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.534-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.024.383-2007)

 1. Η παράνομη παγίδευση αποδημητικών πουλιών και η ενδεχόμενη μη αποτελεσματική εφαρμογή του περί της Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.535-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.024.384-2007)

 1. Τα ενδεχόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που προκύπτουν από τη λειτουργία ρυπογόνων εργοστασίων στις περιοχές Τσερίου, Πέρα Χωρίου, Ιδαλίου, Λατσιών και Γερίου.

 (Αρ. Φακ. 23.04.033.030-2016).

 1. Το ενδεχόμενο ανόδου της στάθμης του θαλάσσιου νερού λόγω των κλιματολογικών αλλαγών και πώς επηρεάζονται οι παράλιες περιοχές της Κύπρου.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.529-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.024.035-2007)

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Σοφοκλής Φυττής.

 1. Η αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος από την εκρίζωση αμπελώνων, ο κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αλλαγή χρήσης της γης.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.564-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.026.266-2009)

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Σοφοκλής Φυττής.

 1. Το πρόγραμμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων παλαιών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ελαστικών, καθώς και αδρανών υλικών, και η ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων ανακύκλωσης.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.566-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.026.305-2009)

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Σοφοκλής Φυττής.

 1. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα προβλήματα που προκαλούνται από τη λειτουργία κτηνοτροφικών υποστατικών στις περιοχές Αθηένου και Αραδίππου.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.567-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.026.311-2009)

 1. Τα προβλήματα περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει η περιοχή μεταξύ των χωριών Δένεια, Μάμμαρη και Κοκκινοτριμιθιά λόγω της ανεξέλεγκτης λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων, απόρριψης σκουπιδιών και κοπριάς, χωροθέτησης βιομηχανικών μονάδων κ.ο.κ.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.577-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.027.079-2010)

Σημείωση: Συνεισηγητές του πιο πάνω θέματος ήταν και οι κ. Σοφοκλής Φυττής και Νίκος Τορναρίτης.

 1. Τα προβλήματα που προκύπτουν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων από τη λειτουργία του λατομείου στο βουνό της Ορόκλινης.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.583-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.027.262-2010)

Σημείωση: Το θέμα εγγράφηκε με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.

 1. Τα πολλά  περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα της Κάτω Μονής.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.587-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.027.351-2010)

 1. Τα παράνομα χοιροστάσια στην περιοχή «Οφκός» στο Παλιομέτοχο.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.591-2011).

 1. Η μείωση του πρασίνου από την τεράστια υλοτόμευση των δέντρων σε ιδιωτικά τεμάχια για χρήση ως καυσόξυλα.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.595-2011).

 1. Ο σχεδιασμός λειτουργίας λατομείου και σκυροθραυστικών μονάδας μεταξύ των χωριών Λεύκανα, Μαθιάτη, Λυθροδόντα, Δελίκηπο και στο κρατικό δάσος Μαχαιρά και η λειτουργία λατομείων στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Λάρνακας (Μοσφιλωτή, Σιά, Πυργά, Κόρνος).

(Αρ. Φακ. 23.04.028.829-2011).

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Γιώργος Γεωργίου.

 1. Η διαδικασία εξέτασης των Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

Αρ. Φακ. 23.04.028.1047-2011)

 1. Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από την απόφαση για αναστολή της εκτέλεσης αποχετευτικών έργων στις κοινότητες.

(Αρ. Φακ. 23.04.030.092-2013)

 1. Η συμπερίληψη στους όρους προσφορών όλων των υπουργείων όρου που αφορά την υποχρέωση του προσφοροδότη να συμμετέχει σε συλλογικό ή ατομικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων.

(Αρ. Φακ. 23.04.030.244-2013).

 1. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις λατομικές δραστηριότητες στο Τσέρι.

(Αρ. Φακ. 23.04.030.239-2013).

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και η κ. Ρούλα Μαυρονικόλα.

 1. Ο κίνδυνος εξαφάνισης του μοναδικού είδους της χαρουπιάς (Ceratonia siliqua L.), από την κυπριακή χλωρίδα.

(Αρ. Φακ. 23.04.030.299-2013).

 1. Η ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής «Νησιά», η οποία είναι ενταγμένη στο Δίκτυο «Φύση 2000».

(Αρ. Φακ. 23.04.031.053-2014).

Σημείωση: Το θέμα εγγράφηκε με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος .

 1. Η πυρκαγιά στο πολυκατάστημα MANGAS στη Λεμεσό και οι πιθανοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι στη δημόσια υγεία.

(Αρ. Φακ. 23.04.031.198-2014).

Σημείωση: Το θέμα εγγράφηκε με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος .

 1. Η παράνομη επέκταση του κοιμητηρίου της κοινότητας Παλώδιας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται και η άμεση ανάγκη επίλυσης του προβλήματος.

(Αρ. Φακ. 23.04.032.112-2015).

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Αδάμος Αδάμου.

 1. Η διάβρωση της Καμάρας του Κόρακα, που βρίσκεται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο του Κάβο Γκρέκο, και ο κίνδυνος κατάρρευσης και οριστικής καταστροφής του φυσικού μνημείου.

(Αρ. Φακ. 23.04.032.114-2015).

 1. Η κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου futsal στην περιοχή Μεσοβουνίων στον Ποταμό Γερμασόγειας και οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν.

(Αρ. Φακ. 23.04.032.166-2015).

Σημείωση: Συνεισηγητής του πιο πάνω θέματος ήταν και ο κ. Αδάμος Αδάμου.

 1. Τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την επέμβαση στις κλιματολογικές συνθήκες με την εφαρμογή της γεωμηχανικής και τους αεροψεκασμούς (chemtrails).

(Αρ. Φακ. 23.04.033.014-2016).

 1. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του πεδίου βολής Ξυντούς στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου.

(Αρ. Φακ. 23.04.028.538-2011).

Προηγούμενος (Αρ. Φακ. 23.04.024.389-2007)

Με οικολογικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Περδίκης

Πρόεδρος και Βουλευτής

Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

 

Γερμασογεια κατασκευη γηπεδων ποδοσφαιρου mini football 2

 

 

Οι τουρκικές προκλήσεις και επιθέσεις των τελευταίων ημερών, αναβαθμίστηκαν και από τις λεκτικές περάσαμε χθες σε έναν καταιγισμό παραβιάσεων του FIR Λευκωσίας.

Η Τουρκία στέλνει επανειλημμένα το δικό της μήνυμα σε καθημερινή βάση. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης από τις προφορικές απαντήσεις πρέπει να περάσει στην πράξη.

Άμεσα πρέπει να ζητήσει την παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών και να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τις προκλητικές και επιθετικές ενέργειες κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να μένουμε αδρανείς και να περιμένουμε πότε οι Τούρκοι θα αποφασίσουν να ρίξουν από μόνοι τους τους τόνους.


Ως Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών έχουμε επισημάνει πολλές φορές τις καθυστερήσεις που έχει δείξει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη για την εφαρμογή των σχεδιασμών που αφορούν το ΓΕΣΥ.

Ως Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις δηλώσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, που αφορούσαν τις παράνομες υπερχρεώσεις των τραπεζών σε δανειολήπτες, καθώς και την ανάγκη αφαίρεσής τους.

Για το ζήτημα των παράνομων υπερχρεώσεων από τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και την ανάγκη τα ίδια τα Α.Π.Ι. να προβούν από μόνα τους σε αφαίρεση των εν λόγω υπερχρεώσεων έκανε λόγο και ο Σύνδεσμος προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.).

Στηρίζουμε απόλυτα τις θέσεις του ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. και καλούμε με την σειρά μας την Κεντρική Τράπεζα να τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος και να καλέσει όλα τα Α.Π.Ι. να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες για πραγματική εξυγίανσή τους.

Να μπει φρένο στη δυσφήμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Ακιντζί.

Σελίδα 170 από 243
Κύλιση στην Αρχή

HD-Background Selector

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies..

Συμφωνώ

I understand