Εκστρατεία
«Κάθε ψήφος και δέντρο»

Τον Μάιο του 2016 – 2021 φυτέψαμε:

19948

2016-2021

Τον Μάιο του 2021 λάβαμε 15.746 ψήφους.
Μέχρι στιγμής 
φυτέψαμε:

2255

Trees

 

 

 

Φόρτωση