Εκστρατεία Ευρωπαίων Πρασίνων για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς

Αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), θέλει να κάνει...

Διαβάστε περισσότερα