Οι σεισμοί μας υπενθυμίζουν τον κίνδυνο δημιουργίας πυρηνικού εργοστασίου στο Ακκιουγίου

Οι πρόσφατοι σεισμοί τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα, αλλά και την Τουρκία μας υπενθυμίζουν...

Διαβάστε περισσότερα