Ντροπή να παραμένουν σε κατεδαφιστέες μονάδες ή άστεγες, τόσες οικογένειες, λόγω κρατικής αναλγησίας

Ο κίνδυνος παραμονής 600 οικογενειών χωρίς στέγη ή η παραμονή τους σε χώρους που κρίθηκαν ότι...

Διαβάστε περισσότερα