Απαράδεκτα τα όσα αναφέρονται στην επιστολή που απέστειλε ο Γενικός Ελεγκτής προς τον υπουργό Οικονομικών, αναφορικά με τους μισθούς που δίνονται για τη λειτουργία της ΣΕΔΙΠΕΣ.

Είναι απαράδεκτο η λειτουργία της ΣΕΔΙΠΕΣ να κοστίζει πέραν των €200.000 μόνο σε μισθούς.

Πέραν τούτου, το γεγονός πως οι τρεις υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονται μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι αστικώς ανεύθυνοι, αποτελεί πρόκληση.

Από ό,τι φαίνεται το πάθημα του Συνεργατισμού (και πιο πριν της Λαϊκής Τράπεζας), ακόμη δεν έγινε μάθημα με τις πρακτικές των «golden boys» να συνεχίζονται.