Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μπορεί να προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να εξηγήσει στον Κυπριακό λαό τι ακριβώς προτείνει για την λεγόμενη αποκεντρωμένη ομοσπονδία.

Το μόνο που κατάφερε να μας εξηγήσει είναι ότι ακόμα και στο θέμα της κινητής τηλεφωνίας δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει συμφωνία λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας και της εμμονής στο στόχο της έμμεσης αναγνώρισης του ψευδοκράτους.

Ουσιαστικά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ομολόγησε το ανεκτό της προσπάθειας συμβιβασμού με μια αδιάλλακτη τουρκική πλευρά. Έχει πλέον αποδειχτεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η βάση επί της οποίας επιδιώκεται η λύση του κυπριακού δεν μπορεί να οδηγηθεί σε θετικό αποτέλεσμα ακόμα, ενώ δεν αλλάζει ριζικά η στάση των Τούρκων.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά, που δεν έχουν σχέση με την αποκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη που θεωρεί πως έχει ενημερώσει επιφανειακά τον Κυπριακό λαό να τολμήσει να θέσει την αποκεντρωμένη ομοσπονδία στην κρίση του, μέσω ενός δημοψηφίσματος.

Επί τούτου καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στις 23/10/2018. Αυτή είναι η απάντησή μας στην πρόσκληση του Προέδρου Αναστασιάδη για αδογμάτιστο και δημιουργικό διάλογο για τη συνδιαμόρφωση κοινών θέσεων.