Η Βρετανική «The Times» με δημοσίευμά της αναφέρεται σε σχέδια των Βρετανών που αφορούν την κατασκευή λιμανιού στο Ακρωτήριο, στις Βάσεις των Άγγλων, με αφορμή δήθεν την προετοιμασία τους για τις επιπτώσεις της επερχόμενης εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωστό Brexit.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν έχει ακόμη ακούσει την όποια θέση της Κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Θα θέλαμε να ακούσουμε την θέση της κυβέρνησης γι’ αυτό το θέμα.

Το θέμα αυτό οφείλει η Κυβέρνηση να το συζητήσει εντός ενός πλαισίου, μέσα στο οποίο θα εκμεταλλευτεί το Brexit με σκοπό την διεκδίκηση της κατάργησης των κυρίαρχων βάσεων στην Κύπρο, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά αποικιοκρατικό κατάλοιπο (όπως και η περίπτωση του Αγίου Μαυρίκιου) ή τουλάχιστον της αλλαγής του καθεστώτος λειτουργίας τους και όχι να επιτρέψει τη δημιουργία ενός λιμανιού που θα ενισχύσει την υπάρχουσα κατάσταση.