Με τις πλάτες της Νομικής Υπηρεσίας, η Αστυνομία και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απειλούν να ξεκινήσουν κυνηγητό κατά των πολιτών που σιτίζουν αδέσποτα ζώα.

Ήδη οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν κυκλοφορήσει εγκύκλιο με την οποία χαρακτηρίζεται ως διάπραξη ποινικού αδικήματος και αδίκημα κοινής οχληρίας η σίτιση και πόση αδέσποτων ζώων από πολίτες σε χώρους για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή.

Προς εφαρμογή της νέας πολιτικής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με πληροφορίες μας φαίνεται να δόθηκαν οδηγίες για καταστροφή όλων των χώρων σίτισης που βρίσκονται στο οικόπεδο των γραφείων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Αθαλάσσα.

Δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι κοινωνικής σύγκρουσης από τη νέα πρακτική που αποφάσισαν να εφαρμόσουν η Αστυνομία και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με πρόφαση μια αμφιλεγόμενη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας. Είναι πράγματι εξωφρενικό να απειλούνται οι φιλόζωοι με πρόστιμο για ρύπανση επειδή παρέχουν νερό και τροφή σε αδέσποτα ζώα, σε κατάλληλα δοχεία όταν οι ίδιες οι αρχές δεν τιμωρούν αυτούς που μετέτρεψαν στην Κύπρο σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο. Δεν είναι σκουπίδια η τροφή και το νερό για τα αδέσποτα ζώα».

Εμείς έχουμε ήδη συναντηθεί με την υπουργό Δικαιοσύνης και την Αστυνομία για το θέμα αυτό και ζητήσαμε συνάντηση  με τον Γενικό Εισαγγελέα. Επιβάλλεται επίσης άμεσα με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής να αναλάβει τις ευθύνες της και η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.