Υποκατηγορίες

Στήριξη Παλαιστινίων

Δηλητηριάσεις Ζώων

Για όλα τα παιδιά του κόσμου

Δράση κατά των κλιματικών αλλαγών

Εκστρατεία Δεντροφυτεύσεων

Εκστρατεία κατά των χημικών αεροψεκασμών

Όχι στο Κάπνισμα

Πυρηνικά