Με παρεμβάσεις από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμό Κύπρου τις οποίες υποστήριξε δημόσια και κοινοβουλευτικά το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, η προγραμματισμένη για τις 23 Ιουνίου συναυλία στο Lady’s Mile έχει ευτυχώς αλλάξει χώρο και δεν θα πραγματοποιηθεί στο βιότοπο του Ακρωτηρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος του Κινήματος κ. Γιώργος Περδίκης έχει ζητήσει την εγγραφή σχετικού θέματος στη Βουλή.

Η περιοχή του Lady’s Mile έχει μεγάλη περιβαλλοντική σημασία αφού φιλοξενεί ευάλωτα είδη πουλιών, τα οποία θα επηρεαστούν αρνητικά από την οχληρία στο χώρο. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος στο Νανοπλουμίδι, ένα χαρακτηριστικό και ευάλωτο είδος πουλιού, το οποίο αυτή την εποχή φωλιάζει στην περιοχή, ενώ παράλληλα το Lady’s Mile αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές αναπαραγωγής του.

Αξίζει να αναφερθεί η προσωπική συμβολή της Ελληνίδας τραγουδίστριας Μαρίζας Ρίζου η οποία αρνήθηκε να συμμετάσχει στη συναυλία λόγω των περιβαλλοντικών αντιδράσεων. Για το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αποτελεί στοίχημα να εμπεδωθεί η σημασία της περιβαλλοντικής συνείδησης ως ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη όταν λαμβάνονται αποφάσεις για καλλιτεχνικά ή άλλα υπαίθρια δρώμενα.

Το ζήτημα είναι πότε θα αποκτήσουν κι άλλοι φορείς την ίδια περιβαλλοντική ευαισθησία όπως π.χ. το διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ που επιμένει να εγκαταστήσει ένα μεγάλο πάρκο με φωτοβολταϊκά κάτοπτρα στο βιότοπο Ακρωτηρίου.