Δηλώσεις κ. Αλεξίας Σακαδάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής

Οι εξελίξεις που φέρουν την Τράπεζα Κύπρου να πουλά σε άλλο κυπριακό πιστωτικό ίδρυμα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκαλεί ερωτηματικά.

Εφόσον ενδιαφέρεται άλλο κυπριακό πιστωτικό ίδρυμα, σημαίνει ότι τα “κόκκινα” δάνεια, είναι διαχειρίσιμα. Γιατί δεν τολμά τότε η Τράπεζα Κύπρου να τα διαχειριστεί; Μήπως δεν θέλει;

Εφόσον προχωρήσει η πώληση, πως προστατεύονται οι δανειολήπτες; Μήπως θα έπρεπε να τους δοθεί η δυνατότητα να αγοράσουν οι ίδιοι τα δάνεια τους στην ίδια τιμή που τα πουλά η Τράπεζα Κύπρου;

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η δημιουργία δημόσιου οργανισμού διαχείρισης των “κόκκινων” δανείων με κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια.

Ο οργανισμός αυτός θα μπορούσε να αγοράσει τα “κόκκινα” δάνεια σε τιμή έκπτωσης μέχρι και 60%, όπως έγινε και στην Ιρλανδία, για να καταστεί δυνατό το κούρεμα του χρέους των δανειοληπτών σε επίπεδα που θα τα καταστήσουν βιώσιμα και εξυπηρετούμενα.