Ο κ. Περδίκης δήλωσε ότι σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξετάστηκε η αναπομπή της πρότασης νόμου των Οικολόγων που αφορούσε την τροποποίηση του νόμου περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου, έτσι ώστε ποσοστό 80% των εσόδων από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, να διατίθενται στο ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και το υπόλοιπο ποσοστό να συνεχίσει να διατίθεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Η πρόταση αποσκοπούσε στη διάθεση των χρημάτων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των ρύπων, σε δράσεις που θα είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωσή τους. Ο κ. Περδίκης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση και η Νομική Υπηρεσία δεν προσεγγίζουν τα θέματα με την απλή λογική αλλά με νομικίστικη προσέγγιση και επιχειρήματα, που σκοπό έχουν να αποκρύψουν μία και μοναδική πολιτική βούληση: Τα εκατομμύρια που θα προκύπτουν από τη δημοπράτηση των ρύπων να μην κατευθύνονται σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά να πηγαίνουν στον κρατικό  κορβανά για να συνεχίζονται οι σπατάλες στο δημόσιο. Ο κ. Περδίκης ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εισπραχθεί περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ αλλά αναμένεται ότι μέχρι το 2020, το ποσό που θα εισπράττεται από τη δημοπράτηση των ρύπων θα ανέρχεται στα 40 – 60 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρούμε ότι αντί να φορολογούνται οι  πολίτες για να χρηματοδοτείται το Ταμείο ΑΠΕ, καλύτερα είναι να χρηματοδοτείται από τις εισπράξεις της δημοπράτησης των ρύπων. Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα επιμένει όπως το 100% των εισπράξεων από τη δημοπράτηση των ρύπων να χρηματοδοτεί το Ταμείο ΑΠΕ ή Ταμείο πράσινης ανάπτυξης. Αυτή η Κυβέρνηση ξεκίνησε τη θητεία της υποσχόμενη για πράσινη ανάπτυξη και αυτό που μας έμεινε τελικά είναι πράσινα άλογα.

Δημιουργία Ομάδας Επαγρύπνησης από τους κατοίκους της περιοχής Ιδαλίου εισηγείται το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

 

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος σε σχέση με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, που προκύπτουν από τη λειτουργία των ρυπογόνων εργοστασίων στη περιοχή Ιδαλίου,  ο κ. Περδίκης ανέφερε ότι οι κάτοικοι ζουν ένα δράμα περικυκλωμένοι από πέντε βιομηχανικές περιοχές. Η κατάσταση που ζουν οι κάτοικοι είναι δραματική. Υπάρχουν νύχτες που η κατάσταση είναι αφόρητη, από τη δυσοσμία που προέρχεται από βιομηχανικές δραστηριότητες. Ο κ. Περδίκης ανέφερε ότι ο ίδιος έχει επισκεφθεί μαζί με τους κατοίκους τα εργοστάσια, τα οποία προέβησαν σε κάποιες βελτιώσεις όχι όμως γιατί πιέστηκαν από κυβερνητικές υπηρεσίες. Δεν εμπιστευόμαστε τις κρατικές υπηρεσίες και θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ομάδα επαγρύπνησης από τους δήμους και τους κατοίκους, η οποία θα παρακολουθεί την ποιότητα και θα καταγγέλλει υπεύθυνα τη ρύπανση του νερού, του εδάφους και της ατμόσφαιρας.