Α. Η Πράσινη Νέα Συμφωνία (Green New Deal)

Η μόνη απάντηση για αποφυγή μελλοντικών οικονομικών κρίσεων είναι η πλήρης μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Αντί της κοινωνικά αδιάφορης και περιβαλλοντικά τυφλής λιτότητας, έχουμε να προτείνουμε τρεις συνεπείς οδούς προς την βιωσιμότητα:

  1. καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και όλων των μορφών της κοινωνικής αδικίας,
  2. μετασχηματισμό της οικονομίας μας με καινοτόμες αλλά και οικολογικά αποδοτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος,
  3. επαναρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία.
  4. δημιουργία συνθηκών και ανάπτυξη κινήτρων και προώθηση προγραμμάτων συνεταιριστικής ανάπτυξης.

 

Επιδιώκουμε καινοτόμο πράσινη μεταστροφή με την προώθηση των κανόνων οικολογικού σχεδιασμού, τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις μικρές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, την καλύτερη χρηματοδότηση για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, και ιδίως την κοινωνική επιχειρηματικότητα, των καλών εργασιακών σχέσεων, την δημοκρατία στους χώρους εργασίας και την καταπολέμηση της ασυδοσίας εταιρικών συμφερόντων.

Όλα αυτά τα αποκαλούμε Νέα Πράσινη Συμφωνία. Ζητούμε την ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης στον κλάδο της μεταποίησης και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, αλλά είμαστε αντίθετοι στο «περιβαλλοντικό ξέπλυμα» (greenwashing), δηλαδή την προσπάθεια ρυπογόνων επιχειρήσεων να παρουσιάσουν ένα ψεύτικο οικολογικό προφιλ. Η ανάπτυξη επαρκών υποδομών θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα, ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας θα πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της καθαρής τεχνολογίας. Νέες τεχνολογίες πρέπει να εφαρμόζονται με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην απορρύθμιση της αγοράς και στις διακρατικές εμπορικές συμφωνίες να υπονομεύσουν ή να εμποδίσουν την περιβαλλοντική και κοινωνική πρόοδο. Ζητάμε μεγαλύτερη διαφάνεια και εταιρική ευθύνη. Έχουμε συστηματικά προωθήσει τα δικαιώματα των καταναλωτών και των πολιτών. Αν καταστρέψουμε το περιβάλλον, καταστρέφουμε τη βάση της οικονομίας και της ευημερία μας. Καταστρέφουμε την ίδια τη ζωή μας, καταστρέφουμε το μέλλον μας. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές δαπάνες είμαστε ρητά αντίθετοι στην αλόγιστη αύξηση τους και αγωνιζόμαστε κατά της σπατάλης και των οικολογικά επιβλαβών κρατικών δαπανών.

 

Β. Οικονομική ανασυγκρότηση και δίκαιη κατανομή του πλούτου

Η Κύπρος πρέπει άμεσα να αλλάξει το οικονομικό της μοντέλο γιατί δεν είναι βιώσιμο. Διαχρονικά στηρίζεται σε συγκυρίες και όχι σε στρατηγικό προγραμματισμό.  Τα βραχυπρόθεσμα και στενά συμφέροντα των μεγάλων κατόχων του πλούτου (Lobby groups) συνεχίζουν να επικρατούν και οι μικρος επιχειρήσεις, η ραχοκοκκαλιά της κυπριακής οικονομίας, δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης. Είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας πιο βιώσιμης, δημοκρατικής και δίκαιης κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο, η Κύπρος θα μπορεί να εγγυηθεί καλές συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπή εργοδότηση, οικονομική βιωσιμότητα για μικρος επιχειρήσεις, κοινωνική ένταξη του εργασιακού δυναμικού χωρίς διακρίσεις, βελτιωμένη αντοχή σε οικονομικές κρίσεις και σταθερότητα. Θέλουμε να πετύχουμε αυτό τον στόχο σε συνεργασία με οικονομικούς παράγοντες, εργαζομένους, σωματεία και επιχειρήσεις, προκειμένου να προωθήσουμε την οικονομική ασφάλεια.

Σήμερα, το 25% των Κυπρίων κινδυνεύει με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Η νεοφιλελεύθερη απορρύθμιση έχει δημιουργήσει χρηματοπιστωτικές αγορές με μοναδικό κίνητρο την  απληστία, με αποτέλεσμα την παγκόσμια οικονομική κρίση. Στην Κύπρο οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει επιθετικά την εκποίηση πρώτων κατοικιών και της επαγγελματικής στέγης μικρών επιχειρήσεων, ενώ μεγαλοεπιχειρηματίες που ευθύνονται άμεσα για την κατάρρευση του τραπεζικού μας συστήματος τον Μάρτιο του 2013, παραμένουν όχι μόνο χωρίς τιμωρία αλλά και δραστηιοποιούνται συνεχίζοντας τις ύποπτες συναλλαγές τους με ολιγάρχες τρίτων χωρών. Οι πιο αδύναμοι καταλήγουν να πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα για την κρίση. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή η αδικία αναμοχλεύει τον φόβο και τον θυμό. Παρόλο που συμμεριζόμαστε αυτόν τον θυμό, θέλουμε να τον μετατρέψουμε σε ελπίδα και διεκδίκηση.

Όλοι πρέπει να καταβάλουν το μερίδιο που τους αντιστοιχεί σε φόρους, καθώς η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή υπονομεύουν την οικονομία και το κράτος πρόνοιας. Η αδικία στη φορολόγηση οδηγεί σε ανισότητες και η κοινωνία μας διχάζεται όλο και περισσότερο. Η αυξανόμενη ανισότητα, η άκρατη δράση των μεγαλων συμφερόντων και η διαφθορά θέτουν τη δημοκρατία σε μεγάλο κίνδυνο.

Θέλουμε να τροποποιήσουμε το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο ώστε να μην συνεχίσει να ευνοεί τις μεγάλες εταιρείες και τους εύπορους ιδιώτες. Να επισπευθεί η εξέταση των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος και Φ.Π.Α, ώστε να υπάρχει τάχιστη επιστροφή φόρων και άλλων οφειλών του κράτους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 

Γ. Θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού/σύνταξης – Ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Η υπόσχεση για εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, όπως και η νομοθετική κατοχύρωση και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων για κάθε κλάδο εργασίας στον τόπο μας. Διεκδικούμε την διασφάλιση της εργασιακής ισότητας, την καταργηση των μισθών πείνας και της εργασιακής εκμετάλλευσης. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν πρέπει να πέσει θύμα των πολιτικών λιτότητας ούτε της απληστίας των επιχειρήσεων. Αντίθετα, πρέπει να ενισχυθεί ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα σε άδεια ανάπαυσης, ασθενείας, μητρότητας και στον καθορισμό μέγιστου αριθμού ωρών εργασίας ανά εβδομάδα. Η πάταξη της παράνομης εργασίας και η μη καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων σε εργοδοτούμενους πρέπει να καταπολεμηθεί και να τεθεί ως προτεραιότητα. Πρέπει να διασφαλιστεί ο κοινωνικός έλεγχος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής των εισφορέων στη διαχείριση του αποθεματικού του.

Θέλουμε να ενισχύσουμε το δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν ισότιμα ​​στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Πρέπει να τεθεί εθνικός στόχος να αντιμετωπιστεί η παιδική φτώχεια μέσω τεκμηριωμένων προληπτικών επενδύσεων έγκαιρης παρέμβασης. στις συμβάσεις με μηδενικές ώρες, σε θέσεις εργασίας με χαμηλές αμοιβές και τις άδικες πρακτικές εργασιακές άσκησης. Θέλουμε να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και να κινηθούμε προς την φορολόγηση της ρύπανσης.

Η ποιότητα ζωής χάνεται, ο κοινωνικός ιστός κινδυνεύει επειδή θυσιάζονται τα πάντα στο βωμό του κέρδους. Συνειδητά με τις σημερινές κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που και το κράτος και μερικά κόμματα ενθαρρύνουν, οι εργαζόμενοι έχουν μετατραπεί σε μηχανές.

Παραμένουμε στοχοπροσηλωμένοι στην προσπάθεια για επαναφορά της αργίας της Κυριακής για επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Πιστεύουμε πως η κατάργηση της απαγόρευσης εργασίας της Κυριακής έχει επιφέρει ένα δυσανάλογο οικονομικό και κοινωνικό πλήγμα στις μικρές επιχειρήσεις του τόπου, ειδικά των οικογενειακών επιχειρήσεων.

 

Δ. Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη

Η μεγάλη σημασία στον κλάδο του τουρισμού επιβάλλεται από τα οικονομικά δεδομένα, αλλά ο προσανατολισμός της οικονομικής πολιτικής στο μαζικό τουρισμό με αποκλειστικό στόχο τους ψηλούς αριθμούς επισκεπτών και κλινών χωρίς πραγματική ανάλυση του οφέλους που έχει η Κύπρος, οδήγησε σε κατασπατάληση των περιβαλλοντικών πόρων, υποσκάπτοντας τις προοπτικές ακόμα και για τον ίδιο τον τουρισμό. Η έμφαση στην παροχή φτηνών υπηρεσιών για αύξηση των αφίξεων και η αποτυχία εξασφάλισης ολόχρονου τουριστικού ρεύματος έχει καταντήσει τους εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό τομέα να εργάζονται εποχιακά και με εξευτελιστικά χαμηλούς μισθούς.

Η διαχρονική πολιτική αλλεπάλληλων κυβερνήσεων που παραγνώριζει τις σοβαρές περιβαλλοντικές και πολιτιστικές συνέπειες που το νυν τουριστικό μοντέλο επιφέρει στον τόπο και τους εργαζόμενους στο νησί μας οδήγησε σε αλόγιστες επενδύσεις σε μη βιώσιμες αναπτύξεις γύρω από γήπεδα γκολφ ή αποκλειστικές μαρίνες ή ψηλά πολυόροφα κτίρια πλάι σε δημοφιλείς τουριστικές παραλίες. Να μην επαναπαύονται οι διοικούντες και άλλοι εμπλεκόμενοι στον τουριστικό τομέα με την αύξηση αφίξεων, επειδή σε αυτή επηρεάζει τα μέγιστα και το ασταθές πολιτικό κλίμα στις χώρες της ευρύτερης περιοχής μας.

Επιβάλλεται άμεσα αλλαγή στρατηγικής και στροφή προς εκπόνηση νέας βιώσιμης στρατηγικής για τον τουρισμό, με την εστίαση σε αγροτουριστικά και οικοτουριστικά μοντέλα, στην επένδυση για προώθηση του χειμερινού τουρισμού, του αθλητικού, ιατρικού και πολιτιστικού τουρισμού κ.ο.κ. Πρέπει να διακοπούν οι χαριστικές επιδοτήσεις των ξενοδόχων. Είναι επάναγκες η περιβαλλοντική αναβάθμιση της λειτουργίας των υφισταμένων τουριστικών μονάδων όσον αφορά θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού νερών, η διαχείριση των αποβλήτων, ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης και εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η γενικότερη μικρο-περιβαλλοντική διαχείριση, είναι επάναγκες τόσο για να αναβαθμιστεί το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν όσο και για να διαφυλαχθεί το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Κύπρου.