Το έργο που αδειοδοτήθηκε πρόσφατα από τον Δήμο Λευκωσίας στην περιοχή του ξενοδοχείου πρώην Χίλτον θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα. Ατυχώς τόσο η πρόταση όσο και η διαδικασία που ακολουθήθηκε έχουν σημαντικά κενά και παραλείψεις. Για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη (δυο πύργοι 17 και 16 ορόφων, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης) δεν πληρούνται οι πρόνοιες του Tοπικού Σχεδίου για μια ενιαία και οργανωμένη ανάπτυξη, όπως η συγκεκριμένη καθώς και εκείνες του Διευκρινιστικού Πλαισίου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για ψηλά κτήρια. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων και τη συγκεκριμένη χωροθέτηση σε σχέση με γειτνιάζουσες οικιστικές μονάδες, σημειώνεται η ανεπάρκεια κοινόχρηστων χώρων και αθλοπαιδιών. Είναι χαρακτηριστικό πως στις 53 οικιστικές μονάδες που θα κατασκευαστούν, αναμένεται να μεγαλώνουν 70 – 100 παιδιά. Είναι απορίας άξιον πού θα παίζουν αυτά τα παιδιά αν σκεφτούμε πως δεν υπάρχει ανοιχτός χώρος στην περιοχή (σημ.: οι σχολικοί χώροι παραμένουν κλειστοί στις ώρες της μη λειτουργίας για λόγους ασφάλειας).

Σε δηλώσεις του ο Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Κυριάκος Τσιμίλλης, αναφέρει πως «η έκταση αποτελεί μέρος κρατικής γης που παραχωρήθηκε στις αρχές του ΄60 σε δημόσια εταιρεία για ανέγερση ξενοδοχείου και πρόσφατα έχει πωληθεί σε ιδιώτες. Οι επενδυτές προτίθενται να αξιοποιήσουν κίνητρα και πολεοδομικά οφέλη που προορίζονται σαφώς για τουριστικές μονάδες και, επομένως, και για το υφιστάμενο ξενοδοχείο, στους γειτονικούς υπό κατασκευή πύργους που ουδεμία λειτουργική σχέση έχουν με το ξενοδοχείο. Δεν νοείται να κερδίζει κανείς πολεοδομικά ωφελήματα για ένα σκοπό και να τα χρησιμοποιεί για άλλο! Υπάρχει νομικά τέτοια δυνατότητα; Σημειώνουμε πως δεν υπάρχει στη Λευκωσία άλλο τεμάχιο αυτού του εμβαδού (πέραν των 33.000 τμ). Αν τελικά ούτε σε αυτό δεν εφαρμοστούν οι πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου για την ενιαία και οργανωμένη ανάπτυξη, πού τελικά θα εφαρμοστούν»;

Είναι εντυπωσιακό πως το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας αποφάσισε χωρίς να έχει ενώπιον του τις απόψεις τμημάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Δημοσίων Έργων)! Σημειώνονται ιδιαίτερα οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις αλλά και παραβίαση βασικών πολεοδομικων παράμετρων.

Ισχυρή μας άποψη είναι πως θα πρέπει να καθοριστούν αντισταθμιστικά μέτρα π.χ. έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου και του αναγκαίου οδικού εξοπλισμού της εγγύς περιοχής, τοπιοτέχνηση και συντήρηση παρακείμενων ανοικτών χώρων, κατασκευή δημόσιων χώρων στάθμευσης, και άλλα έργα βασικής αστικής υποδομής για την άμεση περιοχή.

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο μπορεί να συσχετιστεί και ο στόχος ενός «(σχεδόν) ενεργειακά ουδέτερου κτιρίου» σε ένα φιλικό, κοινωνικά λειτουργικό, πράσινο περιβάλλον που, σύμφωνα με το Διευκρινιστικό Πλαίσιο του Τμήματος Πολεοδομίας, θα δημιουργούσε ένα «επιτυχημένο τοπόσημο και σημειολογία για το σύνολο της πόλης, και για την περιοχή που εντάσσονται». Μόνο έτσι θα δικαιωθεί και η ονομασία «Landmark»! Είναι κρίμα να χαθεί μια τέτοια ευκαιρία και αυτό πρέπει να ενδιαφέρει και τους επενδυτές.