Εκστρατεία κατά των χημικών αεροψεκασμών

Ζητούμε όπως η Κυβέρνηση τηρήσει τη δέσμευση της απέναντι στους πολίτες και εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της Κύπρου και στο περιβάλλον από τους ψεκασμούς αεροσκαφών των αγγλικών βάσεων σε συνδυασμό με το θέμα που αφορά τις πληροφορίες για την πειραματική λειτουργία του Ερευνητικού Προγράμματος Υψηλής Συχνότητας Δραστικής Ακτινοβολίας (HAARP) στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου και γενικότερα στον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Η Κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος από τις 26 Μαρτίου του 2009 ότι θα μελετούσε τις καταγγελίες αυτές σε βάθος. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε διυπουργική τεχνική επιτροπή η οποία μετά από μερικές συνεδριάσεις διαλύθηκε μυστηριωδώς.
Απαιτούμε όπως η Κυβέρνηση υιοθετήσει την πρόταση για χρηματοδότηση ανεξάρτητης δειγματοληψίας και χημικής ανάλυσης δείγματος των ουσιών που περιλαμβάνουν τα χημικά νέφη.

Campaign Against Chemtrails

We demand that/request from the government to keep its promise towards the people and examine the possible consequences to the health of residents and to the environment of Cyprus from the chemtrails created by aircrafts taking off from the British Bases, in combination with the experimental operation of the High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) within the Akrotiri British Bases and in Cyprus aerospace in general.

The Cyprus government has made a commitment to the Parliamentary Environmental Committee since the 26th of March 2009 to conduct an in depth study of these accusations. A bi-ministerial technical committee was formed towards this purpose, but it mysteriously dissolved after only a few meetings.

We demand that the government adopts our proposal to finance an independent study that will take samples and chemically analyse the substances included in these chemical trails.