Α. Κλιματική Έκτακτη Ανάγκη

Η κλιματική αλλαγή απειλεί άμεσα τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο οξεία, με την πιθανή κατάρρευση των οικοσυστημάτων να θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ζωή στον πλανήτη. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ρόλο του ανθρώπου στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και τις τεράστιες οικονομικές και ηθικές συνέπειες της αδράνειας. Αν δεν τιθασεύσουμε την κλιματική αλλαγή, μεγάλες εκτάσεις του πλανήτη θα καταστούν ουσιαστικά μη κατοικήσιμες.

Ο πλανήτης βρίσκεται κοντά στο σημείο καμπής και χωρίς μια ριζική μεταβολή στο μοντέλο ανάπτυξης μας η αλλαγή του κλίματος μπορεί να γίνει μη αναστρέψιμη. Ωστόσο, οι λύσεις είναι ήδη στο χέρι μας και θα παρέχουν τεράστια περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη όπως επίσης και οφέλη για την υγεία. Οι νομικά δεσμευτικοί περιορισμοί παραμένουν το πιο αποτελεσματικό μέτρο για τη μείωση της ρύπανσης και των ρυπογόνων πρακτικών. Μια συνεκτική ενεργειακή πολιτική, με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μια οικονομία που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2050. Ως εκ τούτου, οι περαιτέρω εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας. Για να μειώσουμε τις εκπομπές αρκετά γρήγορα, ώστε να περιορίσουμε παγκόσμια την αύξηση της θερμοκρασίας στους 1,5°C, θα πρέπει να ασκήσουμε έντονη πίεση για μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών. Υποστηρίζουμε τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Η κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να μειωθεί κατά 40% μέσα στα επόμενα 15 χρόνια και, ταυτόχρονα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να ενισχυθούν για να εξασφαλιστεί το 45% της παραγωγής ηλεκτρισμού έως το 2030.

Σημαντικός παράγοντας στον αγώνα για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η προσπάθεια αύξησης των απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα χρήσης γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοπονίας   ή  LULUCF (Land Use, Land Use Change & Forestry), μέσω πρακτικών που θα αυξήσουν την δασική κάλυψη, αύξηση των δενδρωδών καλλιεργειών και μείωση της οικιστικής ανάπτυξης σε βάρος των φυσικών οικοσυστημάτων.

Αυτό δεν είναι απαραίτητο μόνο για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της αύξησης των απορροφήσεων θερμοκηπιακών αερίων και της μείωσης των εκπομπών, αλλά μπορεί να έχει επίσης οικονομικό όφελος, τονώνοντας  την οικονομική δραστηριότητα, δημιουργώντας πράσινες θέσεις εργασίας και μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από δαπανηρές εισαγωγές καυσίμων και την πιθανότητα επιβολής προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης στις κρατικές δεσμεύσεις στα Ηνωμένα Έθνη και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής της Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με κύριους άξονες για δράσεις στην Γεωργία, στα Δάση, στο Νερό, στην Βιοποικιλότητα, στην Αλιεία, στο Έδαφος, στις Παράκτιες Περιοχές, στην Υγεία, στις Πλημμύρες, στον Τουρισμό, στην Ενέργεια, στις Μεταφορές, στο Δομημένο Περιβάλλον και στις Υποδομές.  Σε όλους αυτούς τους τομείς θα πρέπει να παρθούν μέτρα έτσι ώστε η κοινωνία να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους κινδύνους της Κλιματικής Αλλαγής.

 

Β. Προστασία Ακάμα, περιοχών Νατούρα 2000 και παράκτιων ζωνών

Το ζήτημα του Ακάμα είναι από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το κυπριακό οικολογικό κίνημα από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του. Τα ιδρυτικά στελέχη του Κινήματος έδωσαν κοινούς αγώνες με τους “Φίλους του Ακάμα” και μετέπειτα την “Οικολογική Κίνηση Κύπρου” από την δεκαετία του 1980, αντιδρώντας στην χρησιμοποίηση της χερσονήσου του Ακάμα ως πεδίου ασκήσεων των Βρετανικών στρατευμάτων, που στέφθηκε τελικά με επιτυχία  στις 14 Ιανουαρίου 2000. Η καθυστέρηση δεκαετιών στην εφαρμογή ενός ουσιαστικού σχεδίου προστασίας για την περιοχή και η αναποφασιστικότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων να αναλάβουν τις ευθύνες τους έχει ως συνέπεια τη συνεχή σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος του Ακάμα, αλλά και τη δικαιολογημένη αντίδραση των κοινοτήτων, αφού χωρίς ξεκαθαρισμένο πλαίσιο ανάπτυξης είναι πολύ δύσκολο να προγραμματιστεί και να σχεδιαστεί το μέλλον τους.

Η περιοχή πρέπει επιτέλους να προστατευτεί, και αυτό είναι αίτημα όλων των Κυπρίων. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

  • Ίδρυση διαχειριστικής επιτροπής με εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων κοινοτήτων και φορέων για την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης.
  • Ουσιαστική και ονομαστική πολιτική απόφαση που να αποκλείει την τουριστική ανάπτυξη στις πιο ευαίσθητες παραλιακές περιοχές του Ακάμα, όπως της Τοξεύτρας Λάρας και Φοντάνα Αμορόζας. Με τον τρόπο αυτό θα αφαιρεθούν οι πιέσεις και τα προσχήματα που εμποδίζουν την εξεύρεση συναινετικής λύσης με την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής.
  • Προβολή της περιοχής ως ένα εναλλακτικό προορισμό για τους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί, όχι μόνο για να επωφεληθούν οι ίδιοι οι κάτοικοι, αλλά και για να μπορεί και η Κύπρος να περηφανεύεται ότι μπορεί να προσφέρει πολλές, ουσιαστικές και εναλλακτικές επιλογές στους επισκέπτες της.

Η εφαρμογή του σχεδίου θα πρέπει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασιας, νέα κίνητρα για εγκατάσταση νέων ζευγαριών στην περιοχή, την οικονομική τους δραστηριοποίηση και αναζωογόνηση των κοινοτήτων της χερσονήσου.

Η προστασία των περιοχών Νατούρα 2000, των Ζωνών Ειδικής Προστασίας και των παράκτιων ζωνών μας είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση μας στο νησί. Η έλλειψη της αναγκαίας πολιτικής βούλησης, τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο για ουσιαστική προστασία αυτών των περιοχών και η συνεχής παραβίαση του κείμενου διεθνούς, ευρωπαικού και εθνικού νομικού πλαισίου είναι φαινόμενα που πρέπει να εκλείψουν άμεσα αν πρόκειται να προστατέψουμε τους ελάχιστους φυσικούς οικότοπους που μας έχουν απομείνει.

Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στην εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων τόσο για τον Ακάμα όσο και για τις υπόλοιπες περιοχές Νατούρα του νησιού και στην αυστηρή εφαρμογή τους επί του εδάφους.

Διεκδικούμε την προστασία των φυσικών βιοτόπων και των ειδών. Οι εξαιρετικά σημαντικοί υγροβιότοποι των Αλυκών Λάρνακας και Ακρωτηρίου βρίσκονται κάτω από συνεχή πίεση και πληγώνονται από καταστροφικές επεμβάσεις, ενώ λίμνες όπως του Παραλιμνίου και της Ορόκλινης έχουν σμικρυνθεί υπερβολικά, με ελάχιστα μέτρα προστασίας της βιοποικιλότητας να έχουν ληφθεί διαχρονικά για προστασία τους. Σε περιοχές που τα μέτρα προστασίας επηρεάζουν τους ιδιοκτήτες γης πρέπει να δίνονται αντισταθμιστικά μέτρα (π.χ. δικαιώματα συντελεστή δόμησης, ανταλλαγή γης ή και απαλλοτρίωση).

Τεράστιο πρόβλημα παραμένει η μη επικύρωση του Πρωτοκόλλου της Βαρκελώνης που προνοεί για την προστασία της παράκτιας ζώνης σε ακτίνα  100 μέτρων από το σημείο όπου σπάζει το κύμα, αφού αυτό δίνει το δικαίωμα στην πολιτεία να συνεχίσει ανενόχλητη να αδειοδοτεί τεράστιες αναπτύξεις στις παραλίες μας (ψηλά κτίρια, περιφραγμένες περιοχές οικιστικής ανάπτυξης, ακόμη και βιομηχανικές εγκαταστάσεις). Είναι επάναγκες να μεταφέρουμε άμεσα στο εθνικό μας δίκαιο τις διεθνείς συνθήκες που έχουμε ήδη υπογράψει και που αποτελούν πλέον μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου, και να επανακαθορίσουμε το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων για αναπτύξεις και αξιολόγησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για αυτό το λόγο συνεχίζουμε να απαιτούμε την δημιουργία Ανεξάρτητου Φορέα Περιβάλλοντος, ώστε να γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος όλων των υφιστάμενων και προτεινόμενων αναπτύξεων του νησιού για να επιτυγχάνεται η πλήρης εφαρμογή του νομικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Γ. Καταπολέμηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους

Η ανάληψη αποφασιστικής δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος μπορεί να βελτιώσει τη ζωή όλων μας. Για να προστατεύσουμε τον αέρα που αναπνέουμε και το νερό που πίνουμε, θα πρέπει να μειώσουμε άμεσα τη ρύπανση. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση των ασθενειών. Τα χημικά, οι ορμόνες, τα νιτρώδη, τα βαρεά μέταλλα και τα μικροπλαστικά στην τροφική αλυσίδα,  δημιουργούν πολλούς κινδύνους για την υγεία. Τα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά θα πρέπει να  καταργηθούν, θα πρέπει να σχεδιαστούν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και να αυξηθούν οι στόχοι ανακύκλωσης και μείωσης της κατανάλωσης. Για να προστατεύσουμε την πολύτιμη φύση μας, θέλουμε να επεκτείνουμε σημαντικά τα προστατευόμενα φυσικά τοπία, ώστε να καλύπτουν οικοσυστήματα καίριας σημασίας. Η Κύπρος χρειάζεται άμεσα ένα οριζόντιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης. Οι περιοχές ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, οι περιοχές NATURA 2000 και η καλή γεωργική γη μας πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά, ως το κληροδότημα μας στις επόμενες γενιές.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής ήρθε η ώρα να γίνει ακόμη πιο αυστηρό το νομικό πλαίσιο που αφορά την προστασία των δασών μας, του αστικού πρασίνου και ειδικά των ενήλικων δέντρων. Οι νέες κλιματικές συνθήκες καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την γρήγορη ανάπτυξη δέντρων, ειδικά όταν η φύτευση γίνεται σε αστικό περιβάλλον.

Οι υδάτινοι πόροι είναι περιορισμένοι και οι διαφοροποιήσεις στην κατανομή της βροχόπτωσης μεγάλες. Γι’ αυτό και το κόστος του νερού είναι πολύ ψηλό λόγω της κατασκευής φραγμάτων, μονάδων αφαλάτωσης και μεταφοράς του νερού από τη μια περιοχή στην άλλη. Η δε υπεράντληση υπόγειων νερών έχει σαν αποτέλεσμα την εισροή θαλάσσιου νερού. Πρέπει να γίνεται λελογισμένη χρήση του νερού και να λαμβάνεται υπόψη ότι οι υδάτινοι πόροι της Κύπρου δεν είναι ανεξάντλητοι. Πρέπει να ενοποιηθεί το σύστημα διανομής νερού για να υπάρχει μέγιστη αποδοτικότητα και να τιμολογείται το νερό με βάση το πραγματικό του κόστος (περιλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους) για να εμποδίζεται η κατάχρηση. Το πόσιμο νερό του δικτύου υδατοπρομήθειας πρέπει να διοχετεύεται αυστηρά μόνο για χρήση σε υποστατικά και όχι για γήπεδα γκόλφ, γέμισμα πισίνων ή καθαριοτητα βεραντών και πεζοδρομίων, ειδικά όταν επιβάλλονται στον πολίτη σκληρά περιοριστικά μέτρα σε περιόδους παρατεταμένης ανομβρία.

Πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα προστασίας των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τη ρύπανση από φυτοφάρμακα, λιπάσματα και άλλες χημικές ουσίες, αστικά, κτηνοτροφικά ή βιομηχανικά λύματα και σκουπίδια. Απαιτούμε την αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών για την αποφυγή υπεράντλησης των υπόγειων νερών ώστε να εμποδίζεται η κατάχρηση.

 

Δ. Αειφόρος ανάπτυξη

Οι σύνθετοι προβληματισμοί της παγκόσμιας κοινωνίας σε σχέση με το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και την ποιότητα ζωής, έχουν οδηγήσει στην έννοια της αειφορίας ή πιο απλά της βιωσιμότητας. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι αναπτυξιακοί σχεδιασμοί των διαδοχικών Κυβερνήσεων εξακολούν να κινούνται στα ίδια, ξεπερασμένα πια πλαίσια τα οποία μπορεί να τροφοδοτούν με θετικά νούμερα τους συμβατικούς δείκτες μέτρησης της οικονομίας, αλλά κατά κανόνα καταπονούν και αλλοιώνουν το περιβάλλον.

Είναι αδήριτη ανάγκη η εκπόνηση Σχεδίου Νήσου για στρατηγική καταγραφή των μακροχρόνιων στόχων ανάπτυξης και καθορισμό της μακροοικονομικής πολιτικής μας με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες μας ως νησιώτικο κράτος.

Η εξασφάλιση επαρκών χώρων πρασίνου και πάρκων χρειάζεται για να διατηρείται ένα υποφερτό μικροκλίμα σε κάθε γειτονιά των πόλεων μας, όπως και η διασφάλιση επαρκούς κίνησης του αέρα ανάμεσα στα ψηλά κτίρια και λοιπά αρχιτεκτονικά εμπόδια, για την αποφυγή δημιουργίας θερμικής νησίδας. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να προστατευτεί το αστικό πράσινο και ιδιαίτερα τα μεγάλα αστικά πάρκα (π.χ. Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας και Εθνικό Πάρκο Ακαδημίας, Δασούδι Λεμεσός, Δημόσιος Κήπος Πάφου), αλλά ακόμη και το παρόδιο πράσινο.

Θέλουμε επικέντρωση στο στόχο της αποτροπής της απερήμωσης που απειλεί το νησί μας μεσω της προστασίας του εδάφους από την διάβρωση. Χρειάζεται να τεθεί στρατηγικός στόχος για εδαφοβελτίωση μέσω της ενίσχυσης της γονιμότητας του εδάφους με την προσθήκη οργανικής ουσίας (κομπόστα, κοπριά, επεξεργασμένα κτηνοτροφικά απόβλητα), την εδαφοκάλυψη με φύτευση δέντρων και χαμηλής βλάστησης και την εισαγωγή αναβαθμίδων και συντήρηση των ξηρολιθιών.

Αποτελεί άμεση και επιτακτική ανάγκη η κατανόηση και υιοθέτηση του μοντέλου της αειφόρου διαχείρισης που στηρίζεται στην οικολογική αξιοποίηση των πόρων για εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελλοντικών γενιών. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα και μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε τόσο την υφιστάμενη υποδομή των αστικών περιοχών όσο και την στρατηγική ανάπτυξης τους γενικότερα. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή έργων υποδομής που θα είναι προσαρμοσμένα στις νέες κλιματολογικές συνθήκες (αντιπλυμμηρικά έργα, έργα διοχέτευσης και απορρόφησης ομβρίων υδάτων, μέτρα προστασίας από ανεμοστρόβιλους, πυρκαγιών λόγω ανομβρίας, ενίσχυση των δομών άμεσης δράσης κ.α.).

Πολλά έργα πάσχουν από το μεγαλοϊδεατισμό, έχουν γίνει δηλαδή με κριτήρια τον εντυπωσιασμό και το λαϊκισμό και όχι τη λειτουργικότητα, την οικονομία, αλλά ούτε και αναδεικνύουν το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του περιβάλλοντος χώρου (πχ. «Πλατεία Ελευθερίας», ψηλά κτίρια, δημόσια μέγαρα). Γίνονται μεγάλες σπατάλες και σημειώνονται συχνά φαινόμενα παρατυπιών και σκανδάλων ενώ τα έξοδα λειτουργίας των μεγάλων έργων δεν λαμβάνονται υπόψη στον αρχικό σχεδιασμό (ενέργεια, συντήρηση, κ.α.). Παραδείγματα αντιοικονομικού έργου με μη αντιστρέψιμες και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ο προτεινόμενος δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχού, η μαρίνα Λεμεσού, η πλατεία Ελευθερίας κ.ο.κ.

Η υπερδιόγκωση των λατομικών δραστηριοτήτων έχει οδηγήσει σε σωρεία σοβαρών περιβαλλοντικών καταστροφών. Πολλά λατομεία λειτουργούν κοντά ή μέσα σε χώρους εξαιρετικής ομορφιάς ή φυσικής σημασίας (δάση, φαράγγια, βραχότοπους, βιότοπους νυχτερίδων), κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε αρχαιολογικούς χώρους. Ακόμα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι καταστροφές παραμένουν και μετά τον τερματισμό των λατομικών εργασιών. Δυστυχώς, φαίνεται πως λόγω της “ουσιώδους” λειτουργίας των λατομείων στο όλο σύστημα των κατασκευών, πολύ λίγα έχουν γίνει ώστε να ελεγχθούν οι λατομικές δραστηριότητες με αποτελεσματικό τρόπο.

 

Ε. Ποιοτικά βιολογικά τρόφιμα χωρίς ΓΤΟ

Η υποβάθμιση της γεωργίας, με την αλλαγή χρήσης της γης, την αστυφιλία και την καθήλωση της βιομηχανίας στα επίπεδα μικρής μεταποιητικής δραστηριότητας, χωρίς επαρκή σχεδιασμό για ποιοτικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια, προδικάζουν απαισιόδοξο το μέλλον. Οι κατευθύνσεις για τη γεωργία και τη βιομηχανία πρέπει να επαναπροσδιοριστούν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και περιβαλλοντικά ευαίσθητο διεθνές κλίμα.

Τα χρήματα των φορολογούμενων θα πρέπει να στηρίζουν μόνο την παραγωγή υγιεινών τροφίμων για τους πολίτες μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής με την παραχώρηση κινήτρων προς ανάπτυξη πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον, με όλες τις συνέργειες και οικονομίες κλίμακας. Τα δηλητηριώδη φυτοφάρμακα θα πρέπει να απαγορευθούν το συντομότερο δυνατό. Η προτεραιότητα μας πρέπει να είναι η προστασία και βέλτιστη χρήση των περιορισμένων υδάτινων πόρων. Να τερματιστεί η επιδότηση υδατοαπαιτητικών καλλιεργειών και γηπέδων γκολφ. Πρέπει να εκπονηθεί χρονοδιαγραμμα για αλλαγές στις γεωργικές καλλιέργειες με βάση τα υδατικά δεδομένα του νησιού. Παραμένουμε  σταθερά αντίθετοι στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σε τρόφιμα, καλλιέργειες και ζωοτροφές, καθώς και στην υποστήριξή μας για μια Ευρώπη ελεύθερη από ΓΤΟ. 

Θέλουμε να δοθεί έμφαση στη ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών.   Θέλουμε εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου αντιμετώπισης της ερημοποίησης που απειλεί το νησί μας.

Οι αγρότες αξίζουν να έχουν αποτελεσματικό τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους στην αγορά, μέσω του οποίου να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωσή τους και η συνέχιση της ενασχόλισής τους με την καλλιέργεια και γενικά τη γεωργία. Πρέπει να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας που εισήξαμε από το 2017 για την αποκλειστική πρόσβαση των παραγωγών στις λαϊκές αγορές με κυπριακά και μόνο προιοντα. Η πολιτεία να στοχεύσει μέσα από συγκεκριμένα μέτρα και κίνητρα στη δημιουργία σύγχρονων αγροτικών συνεταιρισμών, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και διαχείρισης και να καταστούν τα αγροτικά προιόντα πιο ανταγωνιστικά.

Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των οικοτόπων και οδήγησε στη μαζική μείωση του πληθυσμού των μελισσών και άλλων εντόμων, διαταράσσοντας τη φυσική επικονίαση πολλών φυτών και καλλιεργειών. Αν θέλουμε υγιή τοπικά φρούτα και λαχανικά, πρέπει να «δώσουμε στις μέλισσες μια ευκαιρία».

Πρέπει να αυξήσουμε τη γονιμότητα του εδάφους, να μειώσουμε δραστικά τα φυτοφάρμακα και τα συνθετικά λιπάσματα, να καταργήσουμε τις επιζήμιες επιδοτήσεις στις εξαγωγές και να απομακρυνθούμε από την εντατική βιομηχανοποιημένη γεωργία. Θα συνεχίσουμε την εκστρατεία μας για δίκαιη και απεριόριστη πρόσβαση στο φυτικό υλικό αναπαραγωγής, τασσόμενοι ενάντια στο πατεντάρισμα φυτών και ζώων.

 

Στ. Προστασία και ευημερία ζώων

Τα ζώα νιώθουν τον πόνο, το κρύο, τη ζέστη καθώς και το φόβο και τη στενοχώρια, γι’ αυτό χρειάζεται  να τα χειριζόμαστε με αγάπη, να μην τα αντιμετωπίζουμε σαν διακοσμητικά στοιχεία χωρίς δικαιώματα και να τα προστατεύουμε από τις αρρώστιες, το βασανισμό ή την κακομεταχείριση. Είμαστε ενάντια στην έκθεση των ζώων σε ζωολογικούς κήπους και τη χρησιμοποίησή τους σε τσίρκα, δελφινάρια κ.λπ.

Όσον αφορά τα άγρια ζώα και γενικά την πανίδα του τόπου, αυτή μειώνεται δραστικά σε είδη και αριθμό, ενώ απουσιάζει μια ολοκληρωμένη, επιστημονική στατιστική του πληθυσμού των άγριων ειδών και δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί για τέτοιες έρευνες. Ο άνθρωπος έχει ηθική υποχρέωση να αντιτίθεται στη σύλληψη, δηλητηριασμό και θανάτωση των άγριων ζώων καθώς και στην πρόκληση πόνου και ταλαιπωρίας σε αυτά. Ο πληθυσμιακός έλεγχος του αριθμού ορισμένων ειδών πανίδας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο πρέπει να γίνεται με μη θανατηφόρες μεθόδους αλλά με έλεγχο της αναπαραγωγής ή άλλους τρόπους.

Με την επιμονή μας για δημιουργία ειδικού αστυνομικού σώματος για διαχείριση καταγγελιών που αφορούν την ευημερία των ζώων, προσδοκούμε  ότι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα περιστατικά απάνθρωπης και εγκληματικής συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα. Θα επιμένουμε να εξασφαλιστεί η επίβλεψη από τις τοπικές αρχές της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων και του περί σκύλων νόμου, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ευημερία των κατοικίδιων και να περιορίζεται η ενόχληση των περιοίκων. Με την εισαγωγή αποτρεπτικών προστίμων και την άμεση ανταπόκριση σε καταγγελίες δημοτών πιστεύουμε θα μπορεί να επιλυθεί των προβλημάτων που προκύπτουν από τα κατοικίδια ζώα (π.χ. ηχορύπανση, περιττώματα σκύλων, αδέσποτα). Θέλουμε να υποστηριχθούν τα κατά τόπους καταφύγια ζώων και να προωθηθεί η δημιουργία επαρχιακών καταφυγίων ζώων για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ορθολογιστική διαχείριση των αδέσποτων κατοικίδιων.

 

Ζ. Ενεργειακή Πολιτική

Η κλιματική αλλαγή που προκλήθηκε από τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης των ορυκτών ενεργειακών πηγών μας, χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Επιμένουμε σε μια Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία θα μετριάσει την κλιματική αλλαγή: Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, ναι στη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας και του άνθρακα και όχι στο σχιστολιθικό αέριο.

Δεχόμαστε την εισαγωγή φυσικού αερίου ως ενδιάμεση λύση μέχρι να γίνει εφικτή η παραγωγή ενέργειας σε ποσοστό 100% από ΑΠΕ. Πολλές αξιόπιστες επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν πως με σωστό σχεδιασμό η 100% κάλυψη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εφικτή και μπορεί να υλοποιηθεί μέχρι το 2050, με συντονισμένες προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ενεργειακής ζήτησης.

Η πυρηνική ενέργεια είναι δαπανηρή και επικίνδυνη, αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων και δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε «Όχι στα πυρηνικά!» και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας για απαίτηση της σταδιακής κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας ανά το παγκόσμιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα αυξηθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αγωνιζόμαστε για να κλείσουν οι πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αμέσως, να τερματιστούν οι άμεσες και έμμεσες κρατικές επιδοτήσεις και να επιμείνουμε ώστε οι υφιστάμενοι φορείς παραγωγής να φέρουν πλήρη ευθύνη για τις βλάβες και την διαρροή ραδιενέργειας από τα πυρηνικά ατυχήματα.

Αντιστεκόμαστε στην δημιουργία πυρηνικού σταθμού στο Άκκιουγιου της Τουρκίας, όχι μόνο λόγω του κινδύνου που ενέχει η χρήση της πυρηνικής ενέργειας γενικότερα, αλλά και λόγω της σεισμικής δραστηριότητας της ευρύτερης ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα της περιοχής όπου έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Άκκιουγιου.

Είναι άμεση η ανάγκη εισαγωγής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων μας, τομείς οι οποίοι δαπανούν στις μεταφορές το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας στο νησί. Η άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε φιλόδοξο πρόγραμμα άμεσης ενεργειακής αναβάθμισης των κυβερνητικών κτιρίων μας στερεί την δυνατότητα να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς μας στόχους όχι μόνο για το 2020 αλλά και για το 2030 αλλά στερεί τον τόπο μας απο θέσεις εργασίας, και βιώσιμη απασχόληση στον κατασκευαστικό και ευρύτερο εμπορικό τομέα.