Δηλώσεις βουλευτή Λευκωσίας, κ. Γιώργου Περδίκη, προέδρου Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Για ακόμη μια φορά συζητήσαμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ελέγχου το… πονεμένο θέμα που αφορά την τιμολόγηση των φαρμάκων.

Καταλήξαμε πάλι στα ίδια συμπεράσματα ότι στον τομέα της αγοράς των φαρμάκων έχουμε υπερτιμολογήσεις, υπερβολικό κέρδος, έλλειψη φαρμάκων και κάποιους που κερδοσκοπούν σε βάρος του δημοσίου και των καταναλωτών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως καταναλωτές είναι οι ασθενείς.

Επιβάλλεται όπως εφαρμοστούν τα πορίσματα της μελέτης και οι εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή. Δεν υπάρχει άλλο χρονικό περιθώριο έτσι ώστε να περιμένουμε τη δημιουργία Ενιαίου Οργανισμού Φαρμάκων ή την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Φτάνει πια η αναμονή.

Έχουν παρθεί μέτρα, δεν μπορούμε να μειώσουμε ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά αυτά τα μέτρα δεν είναι ικανοποιητικά με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η εκμετάλλευση των ασθενών μέσα από τη διαδικασία της τιμολόγησης των φαρμάκων.

Επιβάλλεται να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίον καθορίζονται οι μέγιστες τιμές των φαρμάκων. Επιβάλλεται να αλλάξει η σύνθεση της Επιτροπής Τιμολόγησης των φαρμάκων. Πρέπει να εισαχθούν νέες διαδικασίες που να καταπολεμούν την τάση για υπερκέρδος και γενικά να εφαρμοστούν οι εισηγήσεις που έχουν δοθεί από την μελέτη του κ. Καλαγκού, για την εξυγίανση του τομέα της αγοράς των φαρμάκων στην Κύπρο.

Φάρμακα αξίας εξακοσίων χιλιάδων ευρώ διακινούνται κάθε μέρα στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη και η ελάχιστη μείωση του 1% πάνω στο κέρδος των εμπόρων, θα προσθέσει στην οικονομία της Κύπρου, γιατί όλα αυτά στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι συνάλλαγμα το οποίο εξάγεται στο εξωτερικό.