Οι πληροφορίες του διεθνούς τύπου, που κάνουν λόγο για έκδοση νέου Κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βάσει του οποίου οι τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν το ποσοστό των προβλέψεων τους για τα κόκκινα δάνεια στο 100% δεν μπορεί παρά να προκαλούν  μεγάλο προβληματισμό.

Οι τράπεζες που κυρίως στη χώρα μας, έχουν πολλαπλώς στηριχτεί τόσο από το κράτος όσο και από τους καταθέτες, των οποίων τα χρήματα κουρεύτηκαν, θα βρεθούν με τον τρόπο αυτό να χρειάζονται επιπλέον εξασφαλίσεις, για να κατορθώσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Ανεξάρτητα με το αν τα κίνητρα της οδηγίας αυτής εδράζονται στο να ασκηθεί πίεση για πώληση των κόκκινων δανείων, ή σε κάποια άλλη λογική, το αποτέλεσμα είναι κοινό: Οι τράπεζες θα ενισχύσουν τις πρακτικές πίεσης προς τους δανειολήπτες, ακόμα και στην περίπτωση που αυτοί δεν μπορούν αντικειμενικά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, αναμένουμε επίσημη τοποθέτηση από το Υπουργείο Οικονομικών, για τα εργαλεία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, προκειμένου οι πολίτες να προστατευτούν από αθέμιτες τραπεζικές πρακτικές, που θα υλοποιούν πλέον και για να ανταποκριθούν στον νέο Κανονισμό. Είναι καιρός να μελετηθεί σοβαρά η πρόταση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για δημιουργία δημόσιου οργανισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.