Κατά την σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, συζητήθηκε για τοποθέτηση η πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη – πρόεδρου και βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, που αφορά τον περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2003.

Δεκατέσσερα χρόνια χρειάστηκαν τελικά, ούτως ώστε μια τόσο σημαντική πρόταση νόμου να καταλήξει για ψήφιση στην Ολομέλεια που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2017.

Η πρόταση κατατέθηκε με σκοπό την ενδυνάμωση της Νομοθεσίας για αποφυγή φαινομένων βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας κρατουμένων. Συγκεκριμένα, καθιστά υποχρεωτική την συμπερίληψη των προνοιών του Παραρτήματος  Ι του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης, που προνοούν την διεξαγωγή ιατρικής έρευνας πριν την απελευθέρωση του κρατούμενου προσώπου, ώστε να μπορούν να διαπιστωθούν σωματικές και ψυχικές κακώσεις.

Επιπλέον, προνοεί την αύξηση των ποινών για τον υπεύθυνο αστυνομικού σταθμού και τον υπεύθυνο ανακρίσεων, σε περίπτωση, που διαπιστώνεται ενώπιον δικαστηρίου ότι κατά την κράτηση ή μετά την απόλυση κρατουμένου φέρει ψυχικές ή σωματικές κακώσεις.

Με την ενδυνάμωση της νομοθεσίας, ευελπιστούμε πως τα κρούσματα βίας στους αστυνομικούς σταθμούς και τα αστυνομικά κρατητήρια, θα περιοριστούν.  Δεν είναι λίγα άλλωστε τα περιστατικά από τέτοια κρούσματα βίας,  που έχουν έρθει εις γνώση του κοινού, χωρίς να μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για τον αριθμό όσων έχουν κρυφτεί κάτω από το χαλί.