Μετά από πολλή καθυστέρηση η Κυβέρνηση προέβη σήμερα σε εξαγγελία της τρίτης δέσμη μέτρων στήριξης της οικονομίας.

Τα μέτρα βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση αφού στηρίζουν την απασχόληση και τους εργαζόμενους με απευθείας χορηγία. Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είχε ψηφίσει στη Βουλή όλα τα προηγούμενα σχέδια στήριξης της απασχόλησης και της εργασίας. Κι αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε και τώρα παρά τα κενά και τις παραλείψεις του σχεδίου.

Συγκεκριμένα ενώ η κυπριακή οικονομία ανέμενε – στο σύνολό των επιχειρήσεων – με το τρίτο πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας της Κυβέρνησης, η πλάστιγγα γέρνει περισσότερο στις  τουριστικές επιχειρήσεις. Ο τουρισμός είναι βεβαίως πολύ σημαντικός για την οικονομία της Κύπρου, που δέχθηκε βαρύ πλήγμα από την πανδημία του κορωνοϊού, ωστόσο δεν είναι η μοναδική.

Σημειώνουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτούμενων. Η κατάργηση της αυτοδήλωσης είναι σωστό μετρό για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όχι όμως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοεργοδοτούμενους που δεν αντέχουν το κόστος των υπηρεσιών του λογιστή.

Επίσης, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι για πρώτη φορά υπάρχει πρόνοια για το τομέα των υπηρεσιών της ψυχαγωγίας. Έμειναν όμως έξω οι άνθρωποι του πολιτισμού οι οποίοι δεν τυγχάνουν επέκτασης του επιδόματος (που ακόμα δεν καταβλήθηκε).

Τέλος (επί του παρόντος) φαίνεται ότι μεγάλος αριθμός ξενοδοχοϋπαλλήλων δεν καλύπτεται από τα σχέδια λόγω της παράνομης τακτικής κάποιων εργοδοτών να μην καταβάλουν τις κοινωνικές ασφαλίσεις για τη λεγόμενη νεκρή περίοδο.

Επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε εκτενώς αφού μελετήσουμε το σύνολο των μέτρων.