Προεδρικές 2018 (2)

nikolas papadopoulos

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2017

Κύριο Γιώργο Περδίκη

Πρόεδρο Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών

Λευκωσία

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και γραπτώς για την πρόσκλησή σας να παραστώ στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, όπου είχα την ευκαιρία να αναπτύξω το γενικό πλαίσιο των θέσεων μου σχετικά με το παρών και, κυρίως, το μέλλον της πατρίδας μας σε όλους τους τομείς, αλλά και να ακούσω τις απόψεις και τους προβληματισμούς των στελεχών της ανώτατης ηγεσίας του Κινήματος σας.

Πριν προχωρήσω, θέλω να επαναλάβω την επιθυμία, τόσο εμένα προσωπικώς όσο και των Δυνάμεων της Αλλαγής που με τιμούν με τη στήριξή τους, να πετύχουμε τη στήριξη και του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, σε αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνουμε για αλλαγή, αξιοπιστία και ελπίδα.

Πέρα από τους δεσμούς συνεργασίας και κοινής δράσης των πολιτικών χώρων από τους οποίους προερχόμαστε, δεσμοί οι οποίοι θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον, έχω την άποψη ότι μας συνδέει και η κοινή εκτίμηση ότι οι διακυβερνήσεις των τελευταίων δέκα χρόνων οδήγησαν σε επικίνδυνα μονοπάτια τη διαδικασία εξεύρεσης λύσης στο Κυπριακό και επηρέασαν αρνητικά τους θεσμούς, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή της πατρίδας μας, με αποτέλεσμα τις δυσμενείς συνέπειες που βιώνει ο κυπριακός λαός, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Τους προηγούμενους μήνες είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με την ηγεσία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, στη βάση των Προγραμματικών Θέσεων του Κινήματος, τις οποίες μου είχατε αποστείλει. Στη βάση αυτού του Πλαισίου Προγραμματικών Θέσεων άλλωστε, ανέπτυξα τις απόψεις μου ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος και απάντησα στις ερωτήσεις που μου υποβλήθηκαν. 

Κυπριακό

 

Σε σχέση με το Κυπριακό, επαναλαμβάνω αυτό που δήλωσα τόσο ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, όσο και στα ΜΜΕ αμέσως μετά τη συνάντηση μας στις 31 Μαΐου 2017, ότι συμφωνώ με το Πλαίσιο Προγραμματικών Θέσεων για το Κυπριακό. Θα πρέπει μάλιστα να σημειώσω ότι αυτό το πλαίσιο θέσεων λήφθηκε υπόψη, μαζί ασφαλώς και με τις θέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος, της ΕΔΕΚ, του Κινήματος Αλληλεγγύη και του Κινήματος «Μήνυμα Ελπίδα» που ήδη στηρίζουν την υποψηφιότητα μου, στην εκπόνηση της ολοκληρωμένης Νέας Στρατηγικής για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Λύση του Κυπριακού, την οποία ήδη παρουσίασα στον Κυπριακό λαό την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017. Η εκπόνηση και αναλυτική παρουσίαση αυτής της Νέας Στρατηγικής συνιστά κομβικής σημασίας αλλαγή στον τρόπο που προσεγγίζουμε το ρόλο και τη λειτουργία της πολιτικής στη χώρα μας και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διακυβέρνησης της επόμενης πενταετίας.

Εσωτερική διακυβέρνηση

 

Σε σχέση με την εσωτερική διακυβέρνηση, δηλαδή με όλους τους τομείς πέραν του Κυπριακού, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Πλαίσιο Συμφωνίας μας, θα συμβάλει στην εκπόνηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης το οποίο τυγχάνει επεξεργασίας από εμένα, τους συνεργάτες μου στο Εκλογικό Επιτελείο και τους αρμόδιους εκπροσώπους του Δημοκρατικού Κόμματος, της ΕΔΕΚ, του Κινήματος Αλληλεγγύης και του Κινήματος «Μήνυμα Ελπίδας».

Όπως αντιλαμβάνεστε, στην ευκταία περίπτωση στήριξης του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στην υποψηφιότητά μου, στις 15 Οκτωβρίου 2017, θα έχετε τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στη διαδικασία εκπόνησης του Προγράμματος Διακυβέρνησης.

 

 

 

Πλαίσιο Προγραμματικών Θέσεων για το Κυπριακό

 

Βασικές αρχές

 

Το Κυπριακό είναι κυρίως πρόβλημα εισβολής, κατοχής και καταπάτησης των αρχών του Ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Δεν είναι πρόβλημα που δημιούργησαν οι εθνικές ή θρησκευτικές διαφορές ανάμεσα στις κοινότητες και τις ομάδες του πληθυσμού των Κυπρίων. Λύση του Κυπριακού μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο όταν οδηγεί σε  άρση της αδικίας, επαναφορά της φυσικής τάξης πραγμάτων και στο σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες. Οι πρόνοιες του σχεδίου λύσης του Κυπριακού πρέπει να είναι μεν βιώσιμες και λειτουργικές, αλλά πρέπει επίσης να είναι σύννομες και συμβατές με τις πιο πάνω αξίες και κανόνες.

Επιθυμούμε τη σύντομη λύση του Κυπριακού προβλήματος μέσω ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Δεν θεωρούμε ότι η συνέχιση της παρούσας κατάστασης είναι προς το συμφέρον του Κυπριακού λαού. Οι βασικές αρχές για τη λύση του Κυπριακού είναι:

 • Κύριο στοιχείο της λύσης του Κυπριακού πρέπει να είναι το ενιαίο του Κυπριακού χώρου, του λαού, της κοινωνίας, της οικονομίας κ.ο.κ. Η λύση πρέπει να προνοεί ένα κράτος, με μία και μοναδική διεθνή προσωπικότητα, μία και αδιαίρετη κυριαρχία, ένα λαό και μία ιθαγένεια, μία ενιαία οικονομία, κοινωνία και οικοσύστημα, δίκαιη εκπροσώπηση των εθνικών κοινοτήτων στα συλλογικά όργανα διοίκησης σε ένα κράτος δικαίου και σύστημα δικαιοσύνης βασισμένο στις Ευρωπαϊκές αρχές και τους μηχανισμούς ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοιχεία απαραίτητα για την κατοχύρωση της βιωσιμότητας οποιασδήποτε λύσης.
 • Ο γεωγραφικός διαχωρισμός των Κυπρίων με βάση την καταγωγή ή τη θρησκεία, δεν μπορεί να στηρίξει μια ειρηνική προοπτική για την Κύπρο και την περιοχή και συνεπώς δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Ελληνοκύπριων και των Τουρκοκύπριων αλλά μόνο τα σχέδια της Τουρκίας. Στη βάση αυτή η ύπαρξη εσωτερικών συνόρων ουσιαστικά νομιμοποιεί τα δεδομένα της κατοχής του εποικισμού και της διαίρεσης και ως εκ τούτου καθιστά τη λύση μη βιώσιμη και μη λειτουργική.
 • Η αποχώρηση των Τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων είναι απαραίτητο να γίνει πριν από την εφαρμογή της συμφωνημένης λύσης. Επιβάλλεται η κατάργηση όλων των ξένων εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων και των Βρετανικών Βάσεων.
 • Λυδία λίθος της λύσης του Κυπριακού αποτελεί η κατοχύρωση του δικαιώματος όλων των προσφύγων να επιστρέψουν στις εστίες τους. Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι απαραβίαστο. Το λεγόμενο δικαίωμα των σημερινών χρηστών των περιουσιών δεν μπορεί να μπει στην ίδια μοίρα με το δικαίωμα του νόμιμου ιδιοκτήτη.
 • Ο εποικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Ως θέμα αρχής λοιπόν κανένας Τούρκος έποικος δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί πριν από τη λύση του Κυπριακού ή μέσα από τις πρόνοιες της συμφωνίας. Απαιτούμε τη μη συμμετοχή των εποίκων στη διαδικασία λύσης του Κυπριακού (π.χ. δημοψήφισμα).

Συνεπώς ο σεβασμός των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων των Κυπρίων πολιτών, η αξιοπρέπεια, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ανεξαρτησία και η κατάργηση κάθε ξένης επέμβασης, πρέπει να είναι τα κύρια και απαραβίαστα στοιχεία της λύσης του Κυπριακού προβλήματος.

Τι προτείνουμε

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω καταθέτουμε τις πιο κάτω συγκεκριμένες εισηγήσεις:

 • Καθορισμός βασικών παραμέτρων λύσης του Κυπριακού (κόκκινες γραμμές) μέσω διαδικασίας λαϊκής συμμετοχής, όπου θα δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Πρόταξη του θέματος της στρατιωτικής κατοχής και των εποίκων. Διεθνής κινητοποίηση για άμεση αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Απόρριψη του αιτήματος των Τούρκων για απόδοση των τεσσάρων ελευθεριών για τους Τούρκους πολίτες.
 • Επανεξέταση των συγκλίσεων στις διάφορες πτυχές του Κυπριακού στη βάση συλλογικών αποφάσεων και με τη βοήθεια ειδικών συνταγματολόγων, με στόχο την ανατροπή των διχοτομικών δεδομένων των συνομιλιών. Απόρριψη της λογικής των εκβιαστικών χρονοδιαγραμμάτων και της επιδιαιτησίας.
 • Εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με στόχο τη δημοκρατική τροποποίηση του Συντάγματος, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο αποκλεισμός της παρθενογένεσης (συντακτική συνέλευση).
 • Ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τεχνικό επίπεδο στις συνομιλίες για να ελέγχεται η συμβατότητα των προτάσεων με το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό κεκτημένο (Ευρωπαϊκή λύση).
 • Πρόταξη της πρότασης για το λιμάνι της Αμμοχώστου, επανεγκατάσταση των νόμιμων κατοίκων στην πόλη και οικολογική ανοικοδόμηση (πράσινη Αμμόχωστος).
 • Να μελετηθούν τα δικαστικά μέτρα μέσω του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άλλα διεθνή δικαστήρια. Άσκηση veto στην αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την υλοποίηση των όρων της υφιστάμενης συμφωνίας. Προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη για καταδίκη του εποικισμού από την Τουρκία.
 • Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών μηχανισμών για την άσκηση πίεσης κατά της Τουρκίας. Άσκηση του δικαιώματος αρνησικυρίας (veto) σε όλα τα κεφάλαια της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας.
 • Αναβάθμιση της παρέμβασης της Κύπρου στη διαδικασία των Ευρω-Τουρκικών σχέσεων (π.χ. τελωνειακή ένωση) και πρόταξη στοιχείων της λύσης του Κυπριακού (π.χ. αποχώρηση στρατευμάτων, τερματισμός του εποικισμού και της πώλησης Ελληνοκυπριακών περιουσιών) ως προϋποθέσεις για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία.
 • Προώθηση της πρότασης για απευθείας διαπραγμάτευση Κύπρου – Τουρκίας. Πρόσκληση σε διεθνείς οργανισμούς και προσωπικότητες να αναλάβουν ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας – Τουρκίας.
 • Αξιοποίηση των νέων γεωστρατηγικών δεδομένων (ενέργεια, φυσικό αέριο) για τη συγκρότηση ισχυρών πολιτικοστρατιωτικών συμμαχιών με χώρες της περιοχής, προς ανατροπή του αρνητικού ισοζυγίου δυνάμεων.
 • Υποστήριξη των αγώνων των Τουρκοκυπρίων για απεγκλωβισμό από τον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έλεγχο της Τουρκίας.
 • Διεθνής Διάσκεψη με συμμετοχή των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και διακριτή παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και μόνο αφού υπάρξει συμφωνία σε όλα τα θέματα, ακόμα κι αυτό της ασφάλειας / εγγυήσεων, ή σύγκλιση σε βαθμό συμφωνίας. 

 Για ενίσχυση της θέσης της η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει:

 • Να αντιμετωπιστούν οι προσπάθειες πολιτικής αναβάθμισης του παράνομου καθεστώτος π.χ. απόρριψη του κανονισμού για το εμπόριο κλπ.
 • Να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης των προσπαθειών τερματισμού της παράνομης οικοδομικής ανάπτυξης των Ελληνοκυπριακών περιουσιών, της μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από την Τουρκία, της αναγνώρισης των παράνομων πανεπιστημίων των κατεχομένων κ.ο.κ.
 • Να καταγγελθεί η πολιτική εθνικού ξεκαθαρίσματος των εγκλωβισμένων. Μέτρα στήριξης και επανεγκατάστασης των νόμιμων κατοίκων στην Καρπασία και στα Μαρωνίτικα χωριά (συμφωνία της Γ’ Βιέννης).
 • Να προωθηθούν οι προτάσεις για απαγκίστρωση των στρατιωτικών δυνάμεων π.χ. στην εντός των τειχών Λευκωσία και να προωθηθεί το άνοιγμα των οδοφραγμάτων στην Τηλλυρία και την Αθηένου.
 • Να παρθούν μέτρα για τον τερματισμό της περιβαλλοντικής καταστροφής στα κατεχόμενα και ιδιαίτερα στον Πενταδάκτυλο και την Καρπασία.
 • Να καταγγελθεί η πολιτιστική καταστροφή των μνημείων στα κατεχόμενα. Να προωθηθούν σχέδια και προγράμματα αναβίωσης των μνημείων.
 • Να καταγγελθεί το σχέδιο δημιουργίας πυρηνικού σταθμού στο Άκκιουγιου απέναντι από την Κύπρο και προώθηση προγράμματος μέτρων αποτροπής της υλοποίησης των έργων.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβάλλεται η συστράτευση όλων των δυνάμεων του Κυπριακού λαού. Προς αυτή την κατεύθυνση η νέος πρόεδρος πρέπει:

 • Να ενισχύσει την Υπηρεσία Αποδήμων και την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα.
 • Να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φερεγγυότητας των προσφύγων μέσω της ενίσχυσης του Φορέα Ίσης Κατανομής Βαρών και της επίσπευσης και ενίσχυσης των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης των προσφύγων χωρίς διακρίσεις (π.χ. εκ μητρογονίας πρόσφυγες).
 • Να υιοθετήσει προτάσεις όπως η μεταφορά δικαιωμάτων ανάπτυξης από τα κατεχόμενα ή εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης για την απώλεια χρήσης από την Κυβέρνηση.
 • Να ενισχύσει οικονομικά τα προσφυγικά σωματεία, δήμους και κοινότητες.
 • Να ενισχύσει τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου, με την επαναφορά της πλήρους σύνθεσης και με την υιοθέτηση κανονισμού λειτουργίας, την συγκρότηση δεξαμενών σκέψης και παραγωγής πολιτικών προτάσεων. Καθορισμός μηχανισμού δεσμευτικών αποφάσεων για τον διαπραγματευτή.
 • Να προτείνει στο Εθνικό Συμβούλιο να καθορίσει διαπραγματευτή για το Κυπριακό που θα αντικαταστήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις συνομιλίες.
 • Να καταρτίσει σχεδιασμό αντιμετώπισης των νομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα για να σταματήσει η ροή των αιτήσεων Ελληνοκύπριων ιδιοκτητών γης στην επιτροπή αποζημιώσεων των κατεχομένων.
 • Να στηρίξει τις ευάλωτες περιοχές που γειτνιάζουν με την κατοχική γραμμή με προγράμματα εγκατάστασης νέων ζευγαριών και ειδικό καθεστώς κινήτρων.
 • Να εφαρμόσει δυναμική δημογραφική πολιτική με γενναία μέτρα ενίσχυσης της τεκνογονίας.
 • Να ενισχύσει την Εθνική Φρουρά. Στρατηγικός σχεδιασμός με έμφαση την αεροναυτική άμυνα και ασφάλεια. 
 • Να δημιουργήσει / ενισχύσει στρατιωτικές συμμαχίες με την Ελλάδα και γειτονικές χώρες, παροχή διευκολύνσεων και μόνιμη παρουσία φιλικών αεροναυτικών δυνάμεων.

Ελευθερία και ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξουν χωρίς δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πολιτισμό, το περιβάλλον. Στόχος μας είναι μέσα από τη λύση του Κυπριακού προβλήματος να επιτυγχάνεται η οικοδόμηση μιας ελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον Άνθρωπο και τα Δικαιώματά του.

Πλαίσιο Συμφωνίας

Οικονομία

Εισηγούμαστε:

 • Εισαγωγή και προώθηση πολιτικών για αειφόρο, κυκλική οικονομία, ικανή να δημιουργήσει πράσινες θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης με στροφή στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας: προώθηση της βιολογικής γεωργίας και προϊόντων με ονομασία προέλευσης, ενίσχυση της βιοτεχνίας και βιομηχανίας, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, φιλικών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.
 • Προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας του νησιού αντί της προώθησης μαζικού τουρισμού.
 • Προστασία των μικρών και μεσαίων καταστηματαρχών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των υπεραγορών και πολυκαταστημάτων. Ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των υπεραγορών ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και των μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ψήφισε η Βουλή το 2015.
 • Αναθεώρηση της νομοθεσίας που αφορά τη φοροδιαφυγή. Θα πρέπει η φορολογία να είναι ανάλογη των τεκμηρίων διαβίωσης. Να παταχθεί η φοροδιαφυγή.
 • Να ιδιωτικοποιηθεί το ΧΑΚ και να παύσει το κράτος να έχει την ευθύνη της λειτουργίας του.
 • Ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χρέους. Να προωθηθούν μελέτες και διαθρωτικές κινήσεις που αποσκοπούν στη μείωση του εξωτερικού και γενικά δημόσιου χρέους της χώρας.
 • Διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών, με ισοσκελισμένους κρατικούς προϋπολογισμούς, η σύνθεση των οποίων να ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
 • Να απαγορευθεί δια νόμου η –αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως οι ημικρατικοί οργανισμοί. Να προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός και η αποκομματικοποίηση τους.
 • Άμεση εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, όπως έχει συμφωνηθεί, με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το κέρδος, προκειμένου να εξαλειφθεί η κοινωνική ανισότητα στον τομέα της υγείας, να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δαπανών για την υγεία.  
 • Στήριξη της έρευνας και της τεχνολογίας με αξιοποίηση του νεανικού επιστημονικού προσωπικού. 
 • Στις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησης θα γίνει μια επαναξιολόγηση και αναθεώρηση των μέτρων εξυγίανσης που αφορούσαν προγράμματα προώθησης κοινωνικής πολιτικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα επαναξιολογηθούν μεταξύ άλλων τα επιδόματα τέκνου, φοιτητών, πολυτέκνων, τρίτεκνων κλπ με στόχο την επαναφορά μέτρων κοινωνικής πολιτικής.
 • Την εκπόνηση και εφαρμογή συγκροτημένης πολιτικής για την πληθυσμιακή ανάπτυξη της χώρας, αντιμετώπιση της μετανάστευσης επιστημονικού προσωπικού και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας με μέτρα στήριξης του θεσμού της οικογένειας. 
 • Άμεση επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν χιλιάδες μη θεσμικοί κάτοχοι αξιογράφων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου. 
 • Δίκαιη ρύθμιση των παλαιών δανείων σε ελβετικό φράγκο και σε άλλο ξένο νόμισμα.
 • Κατάργηση διά νόμου όλων των καταχρηστικών ρητρών που λειτουργούν υπέρ των τραπεζών. Τροποποίηση της νομοθεσίας και ένταξη των τραπεζών στο νόμο περί τοκογλυφίας.
 • Δημιουργία δημόσιου φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση για να απαμβλυνθεί αποφασιστικά το πρόβλημα των εξυπηρετούμενων δανείων.

Σε αυτό τον φορέα θα μεταφερθεί μια κρίσιμη μάζα μη-εξυπηρετούμενων δανείων («ΜΕΔ») έτσι ώστε:

 • Να μειωθεί η ανάγκη κεφαλαίων στα τραπεζικά ιδρύματα
 • Να περιοριστεί η πίεση για μαζικές εκποιήσεις των περιουσιακών στοιχείων της Κυπριακής οικονομίας
 • Να συγκρατηθεί η μείωση των τιμών των ακινήτων

Οι τράπεζες θα υπογράψουν για αυτή τη μεταφορά των ΜΕΔ στο φορέα ειδικές συμφωνίες με το κράτος έτσι ώστε:

 • Να προστατευτεί η μικρή πρώτη κατοικία και μικρή επιχείρηση
 • Να απαλλαγούν εγγυητές
 • Να διαγραφούν δάνεια ή και μέρος δανείων

Με αυτό τον τρόπο θα ξεπεραστούν και τα σχετικά συνταγματικά και νομικά κωλύματα που εμποδίζουν τη νομοθετική διευθέτηση των πιο πάνω ζητημάτων.

 • Να τύχει συνολικής επαναξιολόγησης και αλλαγής η νομοθεσία των εκποιήσεων.
 • Μερική αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι κύπριοι καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας και οι κάτοχοι αξιογράφων των δυο μεγάλων τραπεζών με το κούρεμα του 2013. Καταρτισμός ενός δίκαιου μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου αποζημίωσης αυτών των κουρεμένων καταθετών και μικρομετόχων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και των κατόχων αξιογράφων.
 • Να μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην λαϊκής στους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.
 • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κυβέρνησης έναντι των ταμείων προνοίας των απολυμένων εργαζομένων των τραπεζών.
 • Καλύτερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα βιώσιμης ανάπτυξης και ιδιαίτερα στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με επέκταση της χρήσης της πληροφορικής.

Προοπτική και Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα

Εισηγούμαστε:

 • Ανάγκη εμπλουτισμού του υφιστάμενου παραγωγικού πρότυπου που ακολουθούμε σαν κράτος. Προσφορά μετεκπαίδευσης για παραγωγή ποιοτικών αλλά και με υψηλή θρεπτική αξία προϊόντων που θα αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κλίματος μας και θα προτιμώνται στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.
 • Ανάπτυξη του αγροτικού τομέα για την κάλυψη πρωτίστως των εγχώριων αναγκών. Οι γεωργικές εισαγωγές διαμορφώνονται περίπου στα 900 εκατ. ευρώ και αποτελούν το 15-16% περίπου της συνολικής αξίας των εισαγωγών της χώρας. Οι γεωργικές εξαγωγές (γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα) έχουν αξία περίπου 200 - 230 εκατ. ΕΥΡΩ και αποτελούν το 30-35% της συνολικής αξίας των εξαγωγών.
 • Ανάπτυξη των συνδεδεμένων με την αγροτική οικονομία παραγωγικών τομέων (μεταποίηση, συσκευασία, ζωοτροφές, κ.λπ). Οι πολιτικές που θα αυξάνουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού.
 • Εκπόνηση στρατηγικών στόχων στον τομέα της γεωργίας με εθνική ταυτότητα και ευρωπαϊκή διάσταση, αποφεύγοντας λάθη του παρελθόντος που δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στην αγροτική ανάπτυξη με όλες τις μορφές της επιδοτούμενης γεωργίας.
 • Να αξιοποιηθεί η γνώση που έχει αποκτηθεί από την ερευνητική κοινότητα όπως το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Έχουν εκπονηθεί και υλοποιηθεί πληθώρα μελετών και έργων και έχουν δώσει πλούσια αποτελέσματα που παραμένουν αναξιοποίητα, τόσο στην γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή όσο και στην ανθοκομία.
 • Δημιουργία εργαλείων καινοτομίας, start-up εταιρειών, κέντρων εκμάθησης με εθνική διάσταση για επιλεγμένους σκοπούς έρευνας σε εξειδικευμένα πεδία (υδατοκαλλιέργειες, ενυδρειοπονία, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οπωροκηπευτικά,).
 • Επιδότηση εκπαίδευσης για αύξηση γεωργών που διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση. Μόλις 0,4% του πληθυσμού έχουν πλήρη γεωργική εκπαίδευση, 5,3% έχουν βασική γεωργική εκπαίδευση ενώ ο μέσος όρος των υπολοίπων κρατών-μελών της ΕΕ είναι στο 29,4%. Οι νέοι γεωργοί κάτω των 35 ετών είναι μόλις το 6,9% στην Κύπρο, ενώ ο μέσος όρος των υπολοίπων κρατών μελών της ΕΕ αποτελούν το 31,5%. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα έχει αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο στην παραγωγικότητα, αλλά και στην εισαγωγή καινοτομιών και στην προσαρμοστικότητα του κλάδου στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της διεθνούς αγοράς.

Διασφάλιση Ισότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Διασφάλιση ότι όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου, ιδίως οι φτωχοί και ευάλωτοι, έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο της γης, όπως και σε άλλες μορφές ιδιοκτησίας, στην κληρονομιά, στους φυσικούς πόρους, στις κατάλληλες νέες τεχνολογίες, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μικροχρηματοδοτήσεων.

Εισηγούμαστε:

 • Να τεθούν στόχοι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προαγωγή της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και μέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας την μη αμειβόμενη φροντίδα και οικιακή εργασία, την αύξηση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών ώστε να βοηθηθεί η ίση πρόσβαση στην εργασία στις γυναίκες και η προαγωγή της κοινής ευθύνης μέσα σε ένα νοικοκυριό και στην οικογένεια.
 • Μέτρα για την συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
 • Πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή, καθώς και ισότιμες ευκαιρίες ανάληψης ηγετικού ρόλου.
 • Ισχυρή συμμετοχή των φύλων στο υπουργικό συμβούλιο και στα συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών.
 • Υιοθέτηση και ενίσχυση ορθών πολιτικών και εφαρμόσιμων νομοθεσιών που θα αποβλέπουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα.
 • Αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές προς πλήρη αναγνώριση, σεβασμό, ισότητα, και ισονομία των ΛΟΑΤΙ (Λεσβιών, Ομοφυλοφύλων, Αμφισεξουαλικών, Τρανσέξουαλ και Ιντερσεξουαλ) ατόμων σε όλες τις εκφράσεις και σε όλες τις δομές και δραστηριότητες της κοινωνίας..

 

Εργασιακά Δικαιώματα και Ευθύνες

 • Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και προαγωγή ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργάτες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μεταναστών, και ιδίως των γυναικών μεταναστριών καθώς και εκείνων που έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης.

Κοινωνικές παροχές

Εισηγούμαστε:

 • Εντελώς νέο πλαίσιο για τον τρόπο παροχής κρατικών χορηγιών σε ΜΚΟ οι οποίες προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και αύξηση των έως τώρα κρατικών χορηγιών
 • Επαναφορά του επιδόματος στήριξης των κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και ενίσχυση υποδομών για συγκράτηση του πληθυσμού με την ανάπτυξη τοπικής οικονομικής βάσης.
 • Αύξηση του επιδόματος φροντίδας και των τροφείων για ανάπηρους και χαμηλοσυνταξιούχους. Παροχή αναγκαίων υπηρεσιών σε είδος, και όχι μόνο χρηματικών επιδομάτων.
 • Επανεξέταση των κριτηρίων και ποσών που παραχωρούνται σε λήπτες ΕΕΕ.
 • Μέτρα στήριξης της δημιουργίας κέντρων ευεξίας και φιλοξενίας ηλικιωμένων (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις).
 • Προώθηση της νομοθεσίας για τον κοινωνικό έλεγχο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφαρμογή μέτρων για επιστροφή των 7,5 δισεκατομμυρίων που οφείλει το κράτος στο Ταμείο.
 • Εισαγωγή της σύνταξης χηρείας για τους άνδρες και επέκταση της γονικής άδειας για άντρες και γυναίκες.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Η αειφορία των προτάσεων είναι κλειδί όχι μόνο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της επιτυχούς εφαρμογής της οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής που προτείνουμε. Η οικονομική ανάκαμψη είναι άρρηκτα δεμένη με την εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών που θα προσφέρουν μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη, εργασιακή σταθερότητα και μέγιστη κοινωνική ευημερία για τους πολίτες της Κύπρου. Η περιβαλλοντική πολιτική που προτείνεται συνδυάζει την ανάγκη διατήρησης ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος και τήρησης των διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της Κύπρου με την εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης και δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Τα περιβαλλοντικά θέματα πρέπει πλέον να ξεφύγουν από αποσπασματικές και πολλές φορές ασύνδετες πολιτικές. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι επηρεάζουν όλο το φάσμα της λειτουργίας του Κράτους. Σε πρόσφατη μελέτη που εκπόνησε η Παγκόσμια Τράπεζα για λογαριασμό της ΚΔ σχετικά με το πιο πάνω θέμα καταδεικνύεται η αναγκαιότητα για άμεση αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης στον τομέα του περιβάλλοντος.

Εισηγούμαστε:

 • Δημιουργία Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής το οποίο θα υπάγεται στην Προεδρία (και όχι σε ένα Υπουργείο) και το οποίο θα έχει τη δική του Γενική Διεύθυνση. Το Υφυπουργείο θα έχει την πλήρη αρμοδιότητα του συνόλου των θεμάτων που άπτονται του περιβάλλοντος. Η δομή της νέας διεύθυνσης θα αποτελείται κυρίως από την ένταξη σε αυτή του Τμήματος Περιβάλλοντος καθώς και άλλων υπηρεσιών ή/και τμημάτων που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος.Μόνο μέσω της δημιουργίας μια τέτοιας ανεξάρτητης αρχής με εκτελεστική εξουσία θα μπορεί να γίνεται ουσιαστική ολιστική πολιτική στα θέματα περιβάλλοντος τα οποία άπτονται σε όλα τα Υπουργεία
 • Έως την δημιουργία του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος να υπάρξει νομική θεσμοθέτηση του Επιτρόπου και του Συμβουλίου Περιβάλλοντος καθιστώντας τον διορισμό Επιτρόπου αναγκαστικό και αποδίδοντας του εκτελεστικές εξουσίες για την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του. Ταυτόχρονα ενίσχυση του γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος με διοικητικό προσωπικό και λειτουργούς.
 • Το προτεινόμενο Υφυπουργείο Ανάπτυξης να μετατραπεί σε Υφυπουργείο Ανάπτυξης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία για να δοθεί το μήνυμα ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη σε οικονομικούς, βιομηχανικούς ή άλλους τομείς πρέπει να συνδυάζεται με την βιώσιμη ανάπτυξη. Το Υφυπουργείο θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των 17 στόχων μέρος της νέας ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ καθώς και των στόχων για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κυκλική οικονομία.
 • Μέσα στα πλαίσια αυτά να δημιουργηθεί Ταμείο Πράσινης Ανάπτυξης (Green Fund).

Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

 • Ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα και προγράμματα ανάπτυξης.
 • Έκδοση νομοθεσίας που να καθορίζει τα προσόντα των μελετητών και το περιεχόμενο των μελετών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Τερματισμός της πελατειακής σχέσης μελετητή και ιδιοκτήτη-αιτητή έργου (π.χ. ο μελετητής να πληρώνεται από κρατικό ταμείο, με πόρους που θα καταβάλλουν οι αιτητές για να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα του πορίσματος).
 • Τερματισμός της αποσπασματικής εφαρμογής της νομοθεσίας και της παράκαμψης του θεσμού μέσω αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.
 • Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων που προτείνουν οι μελέτες και η αρμόδια εξεταστική επιτροπή.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η Κύπρος επηρεάζεται ήδη δυσμενώς από το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών λόγω της γεωγραφικής της θέσης, και συνεπώς επιβάλλεται ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής πολιτικής προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, έτσι ώστε να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες από τις κλιματικές αλλαγές:

 • Απαιτείται η άμεση θεσμοθέτηση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και
 • Η ψήφιση ενός Νόμου Πλαίσιο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή. Ο νόμος αποτελεί αναγκαιότητα για τη χώρα μας αφού θα αποτελέσει ομπρέλα για εφαρμογή και συντονισμό όλων των στρατηγικών, δράσεων και πολιτικών που σχετίζονται με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα θα καλύπτει την περίοδο από το 2018 έως το 2030, θα ενσωματώνει στοιχεία για την ενέργεια και το κλίμα, και θα χαρακτηρίζεται από ολιστική προσέγγιση όλων των ζητημάτων αντικατοπτρίζοντας όλες τις διαστάσεις της Ενεργειακής Πολιτικής. Θα έχει ως στόχο να εξασφαλίσει προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες.

 

α.        Ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και αμοιβαία εμπιστοσύνη

Στόχος είναι να καταστεί η Κύπρος πιο ανθεκτική στις εξωτερικές ενεργειακές κρίσεις και να μειώσει την εξάρτηση από συγκεκριμένα καύσιμα, προμηθευτές ενέργειας και διαδρομές. Τα προτεινόμενα μέτρα έχουν σκοπό να εξασφαλιστεί η διαφοροποίηση του εφοδιασμού (των πηγών ενέργειας και των προμηθευτών) και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Κύπρου σε ενεργειακές κρίσεις. Στα μέτρα αυτά θα περιλαμβάνονται ο μετριασμός της ζήτησης ενέργειας, η αύξηση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας (κυρίως από ανανεώσιμες πηγές), η περαιτέρω ανάπτυξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας και πλήρως ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς και η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, προμηθευτών και διαύλων εφοδιασμού.

 

β.        Εσωτερική αγορά ενέργειας

Στόχος είναι να δοθεί μια νέα ώθηση στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων, τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής και επιβολής της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με την ενέργεια, τη βελτίωση της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατά τη χάραξη πολιτικών για την ενέργεια καθώς και τη διευκόλυνση των πολιτών όταν επιλέγουν προμηθευτές ενέργειας (ελεύθερη αγορά ενέργειας)..

 

Οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα ώστε να μπορούν να επωφελούνται πλήρως από τις δυνατότητες που τους προσφέρει η εσωτερική αγορά ενέργειας. Η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες θα παίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά της ενέργειας. Με νέες κανονιστικές ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο θα μπορούν οι καταναλωτές να αντιμετωπίζονται ισότιμα και να επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακας. Μόνο με πραγματικές συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μπορούμε να έχουμε λογικές τιμές και όχι τεχνητά πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές, ώστε να υπάρχει κίνητρο για επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας.

 

γ.         Ενεργειακή απόδοση ως συμβολή στη συγκράτηση της ζήτησης ενέργειας

Η Κύπρος θα πρέπει να εργαστεί προς την κατεύθυνση του φιλόδοξου στόχου για βελτίωση τουλάχιστον κατά 27% της ενεργειακής απόδοσης έως το 2030. Προβλέπεται η ανάπτυξη δέσμης μέτρων για την ενεργειακή απόδοση. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν κυρίως την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κτηρίων.

Εισηγούμαστε:

 • Άμεση υλοποίηση του νόμου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με την έκδοση των αναγκαίων κανονισμών.
 • Εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση νέων κτιρίων και νέων κτιριακών μονάδων, ορίζοντας, για παράδειγμα, ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο.
 • Εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση, ειδικότερα όσον αφορά: υφιστάμενα κτίρια, δομικά στοιχεία στα οποία γίνεται μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση και τεχνικά συστήματα κτιρίων όταν εγκαθίστανται, αντικαθίστανται ή αναβαθμίζονται.
 • Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις για εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού στα κτίρια, καθώς και θέσπιση ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τις εκθέσεις ελέγχου.
 • Φορολογικά κίνητρα όπως μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε εφαρμογές συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες.
 • Προώθηση σχεδίων Εξοικονόμησης Ενέργειας για υφιστάμενες οικοδομές ενόψει της εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας που θέλει τα κτίρια να είναι ενεργειακά ουδέτερα από το 2020 και εντεύθεν, και εκπόνηση προγράμματος για αναβάθμιση όλων των κυβερνητικών κτιρίων ώστε να πληρούν τα κριτήρια της μηδενικής παραγωγής ρύπων μέχρι και το 2020.
 • Χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

 

δ.        Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τόσο οι νέες κατευθύνσεις και πολιτικές ενίσχυσης των ΑΠΕ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και η ανάγκη αναμόρφωσης και εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας, επιβάλουν άμεσες πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις για την περεταίρω ανάπτυξη των καθαρών πηγών ενέργειας.

Εισηγούμαστε:

 • Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, με στόχο την μέγιστη αποδέσμευση της κυπριακής οικονομίας από την παραγωγή ενέργειας που παράγεται από ορυκτό πλούτο σε βάθος χρόνου.
 • Στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσα από τη διεύρυνση του καθεστώς Net Metering στις Επιχειρήσεις μέχρι 50kWp
 • Φορολογικά κίνητρα όπως μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε εφαρμογές συστημάτων ΑΠΕ στις κατοικίες
 • Φορολο

Ο υποψήφιος πρόεδρος, κ. Νικόλας Παπαδόπουλος εξήγγειλε μέρος της περιβαλλοντικής του πολιτικής κατά την σημερινή δεντροφύτευση σε πάρκο στην περιοχή Δασούπολης που οργάνωσε ο Δήμος Στροβόλου σε συνεργασία με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

nikolas papadopoulos

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ

 

Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2017

Κύριο Γιώργο Περδίκη

Πρόεδρο Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών

Λευκωσία

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και γραπτώς για την πρόσκλησή σας να παραστώ στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, όπου είχα την ευκαιρία να αναπτύξω το γενικό πλαίσιο των θέσεων μου σχετικά με το παρών και, κυρίως, το μέλλον της πατρίδας μας σε όλους τους τομείς, αλλά και να ακούσω τις απόψεις και τους προβληματισμούς των στελεχών της ανώτατης ηγεσίας του Κινήματος σας.

Πριν προχωρήσω, θέλω να επαναλάβω την επιθυμία, τόσο εμένα προσωπικώς όσο και των Δυνάμεων της Αλλαγής που με τιμούν με τη στήριξή τους, να πετύχουμε τη στήριξη και του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, σε αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνουμε για αλλαγή, αξιοπιστία και ελπίδα.

Πέρα από τους δεσμούς συνεργασίας και κοινής δράσης των πολιτικών χώρων από τους οποίους προερχόμαστε, δεσμοί οι οποίοι θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον, έχω την άποψη ότι μας συνδέει και η κοινή εκτίμηση ότι οι διακυβερνήσεις των τελευταίων δέκα χρόνων οδήγησαν σε επικίνδυνα μονοπάτια τη διαδικασία εξεύρεσης λύσης στο Κυπριακό και επηρέασαν αρνητικά τους θεσμούς, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή της πατρίδας μας, με αποτέλεσμα τις δυσμενείς συνέπειες που βιώνει ο κυπριακός λαός, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Τους προηγούμενους μήνες είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με την ηγεσία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, στη βάση των Προγραμματικών Θέσεων του Κινήματος, τις οποίες μου είχατε αποστείλει. Στη βάση αυτού του Πλαισίου Προγραμματικών Θέσεων άλλωστε, ανέπτυξα τις απόψεις μου ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος και απάντησα στις ερωτήσεις που μου υποβλήθηκαν. 

Κυπριακό

 

Σε σχέση με το Κυπριακό, επαναλαμβάνω αυτό που δήλωσα τόσο ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, όσο και στα ΜΜΕ αμέσως μετά τη συνάντηση μας στις 31 Μαΐου 2017, ότι συμφωνώ με το Πλαίσιο Προγραμματικών Θέσεων για το Κυπριακό. Θα πρέπει μάλιστα να σημειώσω ότι αυτό το πλαίσιο θέσεων λήφθηκε υπόψη, μαζί ασφαλώς και με τις θέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος, της ΕΔΕΚ, του Κινήματος Αλληλεγγύη και του Κινήματος «Μήνυμα Ελπίδα» που ήδη στηρίζουν την υποψηφιότητα μου, στην εκπόνηση της ολοκληρωμένης Νέας Στρατηγικής για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Λύση του Κυπριακού, την οποία ήδη παρουσίασα στον Κυπριακό λαό την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017. Η εκπόνηση και αναλυτική παρουσίαση αυτής της Νέας Στρατηγικής συνιστά κομβικής σημασίας αλλαγή στον τρόπο που προσεγγίζουμε το ρόλο και τη λειτουργία της πολιτικής στη χώρα μας και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διακυβέρνησης της επόμενης πενταετίας.

Εσωτερική διακυβέρνηση

 

Σε σχέση με την εσωτερική διακυβέρνηση, δηλαδή με όλους τους τομείς πέραν του Κυπριακού, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Πλαίσιο Συμφωνίας μας, θα συμβάλει στην εκπόνηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης το οποίο τυγχάνει επεξεργασίας από εμένα, τους συνεργάτες μου στο Εκλογικό Επιτελείο και τους αρμόδιους εκπροσώπους του Δημοκρατικού Κόμματος, της ΕΔΕΚ, του Κινήματος Αλληλεγγύης και του Κινήματος «Μήνυμα Ελπίδας».

Όπως αντιλαμβάνεστε, στην ευκταία περίπτωση στήριξης του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στην υποψηφιότητά μου, στις 15 Οκτωβρίου 2017, θα έχετε τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στη διαδικασία εκπόνησης του Προγράμματος Διακυβέρνησης.

 

Πλαίσιο Προγραμματικών Θέσεων για το Κυπριακό

 

Κύλιση στην Αρχή

HD-Background Selector

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies..

Συμφωνώ

I understand