Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι είδη ζώων και  φυτών στα οποία οι επιστήμονες έχουν εισάξει γονίδια από άλλα άσχετα είδη, πχ. παίρνουν ένα γονίδιο από ένα ψάρι και το βάζουν στις ντομάτες ή από το σπανάκι και το βάζουν στα γουρούνια, με σκοπό να παράξουν είδη με νέες ιδιότητες.  Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί παράγονται και προωθούνται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Οι κίνδυνοι από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών είναι πολλοί και αφορούν το περιβάλλον, την υγεία, τους καταναλωτές, την οικονομία και τη γεωργία.  Φυτά όπως η σόγια και το καλαμπόκι που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στην παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, καλλιεργούνται σε μεγάλη κλίμακα τροποποιημένα. Ο κόσμος τα τρώει χωρίς να γνωρίζει τους μεγάλους κινδύνους για την υγεία του (καρκίνος, αλλεργίες, κτλ).

Τα προβλήματα που σχετίζονται με τη γεωργία είναι πολλά:
•    Οι γεωργοί γίνονται δέσμιοι στις μεγάλες πολυεθνικές, αφού αυτές ελέγχουν την παραγωγή και πώληση αγορά γενετικά τροποποιημένων σπόρων.
•    Τα έξοδα των γεωργών που καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένους σπόρους αυξάνονται, καθότι πρέπει να πληρώνουν συγκεκριμένο ποσό στις πολυεθνικές για να αποκτήσουν το δικαίωμα καλλιέργειας των σπόρων αυτών. 
•    Οι πολυεθνικές παράγουν στείρους σπόρους, οι οποίοι δεν φυτρώνουν την επόμενη χρονιά για να αναγκάζουν τους γεωργούς να αγοράζουν κάθε χρόνο από αυτές τους ακριβούς γενετικά τροποποιημένους σπόρους.
•    Πολλές τροποποιήσεις είναι τέτοιες που αναγκάζουν τους γεωργούς να αγοράζουν συγκεκριμένα φυτοφάρμακα από την ίδια πολυεθνική εταιρεία που παράγει και τους τροποποιημένους σπόρους.
•    Οι κίνδυνοι επιμόλυνσης από τα  γενετικά τροποποιημένα φυτά των γειτονικών καλλιεργειών και συγγενικών  ειδών άγριας βλάστησης, από τη γύρη (με τον άνεμο και τα έντομα).  Στο άμεσο μέλλον θα ζητείται από παντού πιστοποιητικό καθαρότητας των σπόρων.  Σε περίπτωση ελευθέρωσης γενετικά τροποποιημένων στην Κύπρο λόγω του μικρού αγροτικού κλήρου η επιμόλυνση είναι σίγουρη.
•    Σε περίπτωση επιμόλυνσης δεν υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση και η παραγωγή δεν θα μπορεί να διατεθεί σε αγοραστές που θα απαιτούν πιστοποιητικό καθαρότητας.  Η Ευρώπη ΔΕΝ θέλει τέτοια προϊόντα.  Ποιο το μέλλον των εξαγωγών μας;
•    Οι πολυεθνικές εταιρείες προστατεύουν τους σπόρους τους με πατέντες και σε πολλές περιπτώσεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά, αγρότες προσήχθησαν στα δικαστήρια, όπου καταδικάστηκαν σε μεγάλα χρηματικά πρόστιμα γιατί είχαν την ατυχία να βρεθούν γενετικά τροποποιημένα φυτά στα κτήματα τους λόγω επιμόλυνσης.

Όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε για να αποτρέψουμε την ελευθέρωση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Κύπρο για:
o    Να διασφαλίσουμε το μέλλον της γεωργίας μας
o    Να προστατεύσουμε την υγεία και το περιβάλλον
o    Να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ