Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συζητούνται αυτό το διάστημα οι κανονισμοί που αφορούν την τροποποίηση της επιτρεπόμενης χρήσης σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές και την διαδικασία αδειοδότησης βιομηχανικών αναπτύξεων.

Οι Περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί, τροποποιούνται ούτως ώστε να επιτραπεί η εγκατάσταση μονάδων που ασχολούνται με την παραγωγή, αποθήκευση και διανομή ενέργειας.

Το μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει εδώ, είναι πως δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την περιοχή Βασιλικού που ήταν αρχικά ο χώρος όπου θα προχωρούσε η εγκατάσταση τέτοιων μονάδων αλλά και την Γ΄ Βιομηχανική Περιοχή  Ύψωνα.

Εάν κάποιος επισκεφθεί την εν λόγω περιοχή, θα αντιληφθεί πως σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδας που συμπεριλαμβάνεται στους τροποποιητικούς κανονισμούς, ενδέχεται να προκύψει μεγάλος υγειονομικός κίνδυνος, ακόμα και καταστροφικές συνέπειες, δεδομένης της έλλειψης υποδομών πυρασφάλειας και του ανάγλυφου της περιοχής.

Δεδομένου του γεγονότος ότι στην εν λόγω βιομηχανική περιοχή λειτουργούν σήμερα μεταποιητικές μονάδες παραγωγής τροφίμων, προκύπτει σοβαρό θέμα για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή και σε πολύ κοντινή απόσταση, υπάρχουν δεκάδες κατοικίες. Ως Κύπρος, έχουμε δυστυχώς πικρή πείρα όσο αφορά την ασφάλεια και τις επιπτώσεις από καταστροφικά ατυχήματα. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε ως κράτος, να είμαστε πολύ πιο προσεχτικοί, ιδιαίτερα όσο αφορά την ασφάλεια και υγεία των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε κάθετα εναντίον στο να συμπεριληφθεί στην τροποποίηση η Γ΄ Βιομηχανική Ύψωνα για αυτό τον πολύ βασικό λόγο. Εξάλλου, η όποια εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ή αποθήκευσης ή διανομής ενέργειας σε αυτή την περιοχή, είναι καθόλα ασύμβατη με τις ήδη υφιστάμενες μονάδες, κάτι που τόνισαν κατά τη συζήτηση των κανονισμών τόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος, όσο και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, στεκόμαστε σθεναρά δίπλα στον δήμαρχο και τους δημότες Ύψωνα, οι οποίοι δεν έχουν καν ερωτηθεί. Με αυτά τα δεδομένα, είμαστε απέναντι σε όσους εμμονικά προσπαθούν να περάσουν την τροποποίηση των κανονισμών, ως έχουν σήμερα.

Ο βουλευτής και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Σταύρος Παπαδούρης, επισήμανε πως οι όποιες μονάδες αναφέρονται στους τροποποιητικούς κανονισμούς, θα πρέπει να περιοριστούν στην Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού, που φέρει και τις ανάλογες υποδομές ασφάλειας σε περίπτωση ατυχήματος.

Τόνισε δε, πως προτεραιότητα έχει η ασφάλεια και υγεία των πολιτών και όχι τα συμφέροντα των εταιρειών, όση ανάγκη και αν προκύπτει για την βιομηχανία της ενέργειας.