Το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών εκφράζει τις σοβαρότατες του ανησυχίες για κίνδυνο στη δημόσια υγεία από λιμνάζοντα νερά επί του παραλιακού μετώπου της Ορόκλινης στη Λάρνακα. Συγκεκριμένα, έχουμε λάβει καταγγελίες για την τρομερή οσμορύπανση λόγω λιμνάζοντων ομβρίων υδάτων που συσσωρεύονται δίπλα στο κτιριακό συγκρότημα “Forest Beach” στα κοινοτικά όρια Ορόκλινης και Πύλας, και για προβλήματα από σμήνη κουνουπιών που αναπαράγονται υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Το πλέον ανησυχητικό είναι τα αποτελέσματα σχετικών εργαστηριακών αναλύσεων των λιμνάζοντων νερών. Η χημική ανάλυση που έγινε στο κανάλι Βερκί έδειξε αυξημένες τιμές BOD’s και COD, που υποδεικνύει οργανικό φορτίο στο νερό. Οι δε μικροβιολογικές αναλύσεις έδωσαν ψηλές ενδείξεις κολοβακτηριοειδών και εντερόκοκκου και παρουσία εντερικών κολοβακτηριδίων.

Με βάση την έρευνα που έχουμε κάνει, ευθύνη για την ποιότητα των επιφανειακών νερών έχει το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης, Γεωργίας και Περιβάλλοντος. Αλλά ευθύνη για την υγειονομική προστασία των κατοίκων (αντιμετώπιση κουνουπιών) έχει η αρμόδια τοπική αρχή, στην περίπτωση αυτή η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας εκ μέρους της κοινότητας Ορόκλινης. Το θέμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο γιατί φαίνεται πως το αυξημένο οργανικό φορτίο προκύπτει από παρείσφρηση στο δίκτυο διοχέτευσης των ομβρίων υδάτων προς το κανάλι Βερκί και υγρών αποβλήτων από σηπτικούς λάκκους παρακείμενων οικιών.

Το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν άμεσα το ζήτημα και να δώσουν λύση στην μη ομαλή διακίνηση του νερού στο κανάλι Βερκί και όλα τα προβλήματα που έπονται της παρουσίας λιμνάζοντων νερών δίπλα σε κατοικίες.