Μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται στις οικοδομές στην ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτές. Άτομα αναγκάζονται να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα σε κλειστούς χώρους με άλλα άτομα διεκπεραιώνοντας εργασίες με κίνδυνο της υγείας τους.

Μεγάλα εργοτάξια, συνεπάγονται και πολλές μετακινήσεις προσωπικού αλλά και οχημάτων, κάτι που δυσχεραίνει τα μέτρα προφύλαξης των εργαζομένων αλλά υποβοηθά και την εξάπλωση του ιού. Πέραν τούτου, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος στις οικοδομές – εάν όντως τηρούνται τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων – καθώς ολόκληρη η κρατική μηχανή αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί λόγω του μειωμένου προσωπικού που τη στελεχώνει και των άλλων προτεραιοτήτων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων, κάτι που πιθανόν να τυγχάνει εκμετάλλευσης από ορισμένους εργοδότες.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών, δικαίως ζητεί όπως οι εργοδοτούμενοι του τομέα ενταχθούν σε σύστημα υποχρεωτικής αναστολής της απασχόλησης τους. Την ίδια ώρα πρέπει να διασφαλιστεί η ρευστότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων με πρόσθετες πιστώσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα σε περιπτώσεις καθυστερήσεων στην έκδοση ή/και πληρωμή πιστοποιητικών πληρωμής σε έργα του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τα ανεκμετάλλευτα κονδύλια από ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ή επενδυτικά ταμεία να αξιοποιηθούν από τις τράπεζες, ούτως ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επηρεάζονται.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καλούμε την Κυβέρνηση να κλείσει τα εργοτάξια για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. Η ασφάλεια των πολιτών και η προσπάθεια μείωσης της εξάπλωσης του ιού, είναι η κορυφαία προτεραιότητα μας αυτή τη στιγμή.