Επιστολή απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία – Πολιτών κ. Γ. Περδίκης για το θέμα των ενοικίων. Ο κ. Περδίκης στην επιστολή του αφού καταθέτει τις πολλές και διαφορετικές εισηγήσεις που έχει δεχτεί από διάφορους φορείς, επικεντρώνεται στις βασικές αρχές της εισήγησης του έγκριτου νομικού κ. Αχιλλέα Δημητριάδη οι οποίες δίνουν κάποια διέξοδο στα νομικά και δημοσιονομικά προβλήματα που προκύπτουν. ΝΟ265_Κ_ΠΕΤΡΙΔΗ_ΡΥΘΜΙΣΗ_ΕΝΟΙΚΙΩΝ.pdf

Η Κυβέρνηση μπορεί να δώσει φορολογικά κίνητρα σε όσους ιδιοκτήτες έρθουν σε συμφωνία με τους ενοικιαστές και επιπλέον να καλύψει ένα μέρος της διαφοράς.  

Αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση. Το θέμα είναι περίπλοκο. Όμως είναι επίσης και σοβαρό έξοδο για πολλές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, σε εποχή οικονομικής κρίσης. Η κυβέρνηση οφείλει να λύσει την εξίσωση το συντομότερο. Δεν χωρεί άλλη αναβολή.  

Δεν χωρεί καμία αμφιβολία και χωρίς διάθεση κακόβουλης κριτικής ότι το θέμα των ενοικίων – όπως και το θέμα των εκποιήσεων –  είναι δύο καυτά θέματα, για τα οποία η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει δώσει λύσεις.