Η μη ομαλή λειτουργία του λιμανιού Λεμεσού επηρέασε αρνητικά και τους αγρότες.

Δεκάδες καταγγελίες έχει δεχθεί τις τελευταίες μέρες ο Παγκύπριος Οικολογικός Αγροτικός Σύνδεσμος από γεωργούς, που αφορούν την καθυστέρηση που προκύπτει από τον εκτελωνισμό αγροτικών εφοδίων και την διάθεση τους στην αγορά.
Η μη ομαλή λειτουργία του λιμανιού Λεμεσού φέρνει συνάμα και αρνητικές επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο, καθώς αγρότες από όλη την Κύπρο περιμένουν με αγωνία, προϊόντα που εισάγονται και που είναι πρωτευούσης σημασίας για τις καλλιέργειες των παραγωγών, καθώς κρίνεται η βιωσιμότητα της παραγωγής τους.
Πρέπει επιτέλους να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή λειτουργία του λιμανιού, από την στιγμή που αποφασίστηκε η ιδιωτικοποίηση του και μάλιστα η κυβέρνηση την προωθούσε με υπερβάλλοντα ζήλο, υποσχόμενη πως τα πράγματα θα ήταν εμφανώς καλύτερα.
Μάλλον το αντίθετο γίνεται, εφόσον βλέπουμε εταιρείες που συνεργάζονταν με το λιμάνι Λεμεσού όσο αυτό βρισκόταν κάτω από την κρατική ευθύνη, να αποχωρούν και να επιλέγουν λιμάνια άλλων γειτονικών χωρών.
Παραγωγοί δυσκολεύονται να εισάγουν χρήσιμα προϊόντα και να εξάγουν τα γεωργικά προϊόντα που διατίθενται για το εξωτερικό. Με αυτά τα δεδομένα, η οικονομική ζημιά που αναμένεται να υποστούν οι αγρότες και το κράτος μας γενικότερα, θα είναι τεράστια.