Α. Προάσπιση της Δημοκρατίας

Η κρίση έχει απειλήσει ή καταστρέψει πολλά κοινωνικά, δημοκρατικά και οικονομικά επιτεύγματα έχοντας σαν συνέπεια η ίδια η ιδέα της Δημοκρατίας να αμφισβητείται από μια αυξανόμενη αίσθηση απογοήτευσης, φόβου, ακόμα και θυμού. Η άκρα δεξιά και άλλες ακραίες πολιτικές τοποθετήσεις απειλούν το δημοκρατικό πολίτευμα και υποσκάπτουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η έλλειψη βασικού ηθικού κώδικα στον τρόπο λήψης αποφάσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και η απροκάλυπτη πλέον διαφθορά που επικρατεί σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής αποτελούν πλέον καθημερινότητα.

Δεν νοείται σε μια ευνομούμενη πολιτεία να βλέπουμε την ισοπέδωση και καταρράκωση του νομικού πλαισίου και του καλώς νοούμενου δημοσίου συμφέροντος. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή σε όλα τα επίπεδα εξουσίας που εμφανίζεται. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε σθεναρά την καταστολή και τιμωρία του ρουσφετιού, και να απαιτούμε την παραδειγματική και αποτρεπτική επιβολή ποινών.Για να μπορέσει όμως να υπάρξει καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς, θα πρέπει να υπάρξει τιμωρία. Η μεταρρύθμιση του συστήματος απόδοσης δικαίου στον τόπο μας αποτελεί μεγάλη ανάγκη, είτε αφορά το δικαστικό μας σύστημα ή το νομικό πλαίσιο που το διέπει. Η δε αδήριτη ανάγκη για επίσπευση της απόδοσης δικαιοσύνης, εισαγωγής θεσμών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και καταπολέμηση του φαινομένου δεκασμού των εμπλεκόμενων παραγόντων έχει διαπιστωθεί εδώ και δεκαετίες. Η απαράδεκτη καθυστέρηση στην προώθηση της δικαστικής μεταρρύθμισης και στην αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων και υποδομών της είναι εγκληματική και ύποπτη. Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη διασφάλισης της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων και η εισαγωγή νομικού πλασίου που να επιτρέπει στο Ανώτατο Δικαστηρίο να επιβάλλει ποινές για τη μη εφαρμογή τους.

 

Β. Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προάσπιση των αδυνάτων

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει παρόλα αυτά ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της αναγνώρισης του δικαιώματος, της νομικής προόδου που έχει επιτευχθεί και της εφαρμογής του. Υποστηρίζουμε μια διπλή προσέγγιση για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών: την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων και υιοθέτηση σαφών και δεσμευτικών στόχων, προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα σε όλα τα επίπεδα. Να αγωνιστούμε για να σταματήσει η εκμετάλλευση που υφίστανται σήμερα οι εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες. Πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη η αρχή της «Ίσης αμοιβής για ίση εργασία», καθώς και η ίση εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η πολιτεία θα πρέπει να καταπολεμήσει την έμφυλη βία, όπως προβλέπεται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η Κύπρος έχει υπογράψει και επικυρώσει την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και την Σύμβαση του Πεκίνο αλλά δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων της. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ίσες αμοιβές για ίση εργασία και μεγαλύτερη ισορροπία των φύλων στη σύνθεση των δομών εξουσίας.

Θέλουμε περισσότερη δημοκρατία των φύλων. Στηρίζουμε την εισαγωγή ποσόστωσης εκπροσώπησης γυναικών σε θεσμικά όργανα του κράτους και στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών. Θέλουμε αύξηση της άδεια μητρότητας και των δομών υποστήριξης οικογενειών για τη φροντίδα βρεφών και παιδιών. Κινητοποιούμαστε κάτω από τη σημαία της κοινωνικής δικαιοσύνης ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό, της βιωσιμότητας αντί της λιτότητας. Θέλουμε να αγωνιστούμε κατά της ανεργίας των νέων, κατά της έλλειψης στέγης, ενάντια στη φτώχεια και την απελπισία. Βλέπουμε πως η ατομική χειραφέτηση, η ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, βρίσκονται υπό απειλή. Είμαστε ενάντια στην ιδιωτική και κρατικά οργανωμένη μαζική παρακολούθηση και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπως των μεταναστών, της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και άλλων ομάδων.

Δεν ανεχόμαστε την διάκριση για οποιοδήποτε λόγο ή χαρακτηριστικό, όπως τη φυλή, το φύλο, το χρώμα, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, την γλώσσα, την θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την πολιτική ή την διαφορετική άποψη, την συμμετοχή σε εθνική μειονότητα, την ιδιοκτησία, την γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την γενετήσια ταυτότητα, με οποιοδήποτε πρόσχημα. Επίσης, θέλουμε όλες οι πολιτικές και οι υπηρεσίες να αναγνωρίσουν την πραγματική πολυμορφία της κυπριακής κοινωνίας και να καταπολεμούν και να προλαμβάνουν όλες τις μορφές διάκρισης και βίας.

Η οικογένεια και η φροντίδα της δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για μια επιτυχημένη καριέρα τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.

Θέλουμε να αναζωογονήσουμε την έννοια της Δημοκρατίας που έχει αποδυναμωθεί από τη δύναμη των λόμπυ, από τη στενή υπεράσπιση των μεγαλοσυμφερόντων, από την εξουσία που παρέχεται στους τεχνοκράτες χωρίς δημοκρατικό έλεγχο, και από το επικίνδυνο παιχνίδι ισοπεδωτικής επίρριψης ευθυνών των λαϊκιστών. Οι πολίτες πρέπει να εισακούονται περισσότερο και να έχουν ένα ενεργότερο ρόλο μέσω της άμεσης δημοκρατίας. Υπερασπιζόμαστε την αρχή της επικουρικότητας ούτως ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται στο πιο κοντινό στον πολίτη επίπεδο.  Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουμε την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.

 

Γ. Μεταρρύθμιση Κράτους Δικαίου και Καταπολέμηση της Διαφθοράς και Διαπλοκής

Πρώτιστος σκοπός είναι η επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων που τίθενται ενώπιον δικαστηρίων σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είναι αδιανόητο να προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις που να παραβιάζουν το δικαίωμα του κάθε πολίτη να αιτείται την απόδοση δικαιοσύνης επειδή παίρνει υπερβολικό χρόνο να εκδικαστούν! Έχουν γίνει πολλές μελέτες για το θέμα, αλλά είναι καιρός να εφαρμοστούν επιτέλους καλύτερες πρακτικές και να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους και κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή ώστε να αποδίδεται γρήγορη και αντικειμενική δικαιοσύνη από τα κυπριακά δικαστήρια. Πρέπει να μεταρρυθμίσει το δικαστικό μας σύστημα και να ενταθεί η διαδικασία καταπολέμησης της διαφθοράς

Εισηγούμαστε όπως θεσμοθετηθούν νέες διαδικασίες που θα επισπεύσουν την απόδοση δικαιοσύνης. Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι διαδικαστικοί θεσμοί με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων. Οι διαδικασίες που τώρα ακολουθούνται είναι απηρχαιωμένες και όχι ψηφιοποιημένες. Θα πρέπει να διοριστούν περαιτέρω ανώτεροι επαρχιακοί δικαστές και πρόεδροι, στο πλαίσιο του υφισταμένου συστήματος. Προτείνουμε οι διαδικαστικές και συναφείς εμφανίσεις να γίνονται το πρωί της κάθε ημέρας ενώπιον ειδικών πρωτοκολλητών και όχι ενώπιον των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Έτσι οι δικαστές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αφιερωθούν αποκλειστικά στην εκδίκαση των υποθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του ωφέλιμου δικαστικού χρόνου.

 

Δ. Προάσπιση του δικαιώματος ασύλου και θέσπιση νομικών και ασφαλών διαύλων μετανάστευσης

Ως χώρα που έχει ζήσει την προσφυγιά, είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε πλήρως την ανάγκη για προστασία των προσφύγων και την ανάγκη δημιουργίας υποδομών για ανθρώπινη υποδοχή τους. Το δικαίωμα αίτησης για ασύλο για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτο. Θέλουμε η πολιτική ασύλου να βασίζεται στην αλληλεγγύη, στην ανθρωπιά και σε μια ομαλή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το δίκαιο επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών και τη θέσπιση νέας ευρωπαϊκής αποστολής θαλάσσιων διασώσεων. Δεν θα πρέπει ποτέ να ποινικοποιείται η προσφορά βοήθειας στους μετανάστες. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να φυλακίζονται επειδή ζητούν άσυλο. Οι διαδικασίες για προσέλκυση ξένων φοιτητών από τρίτες χώρες και οι κανόνες εισδοχής τους στην Κύπρο για εγγραφή και παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών σε οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να επανεξεταστούν για να εξασφαλίζεται ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις συνθήκες πιθανής εργοδότησης τους στα πλαίσια της φοιτητικής τους βίζας. Οι ξένοι εργαζόμενοι στην Κύπρο πρέπει να λαμβάνουν πακέτο ενημέρωσης των δικαιωμάτων τους και των υποχρεώσεων τους με βάση την αντίστοιχη συλλογική σύμβαση που αφορά την εργοδότησή τους ώστε να μην τυγχάνουν εργασιακής εκμετάλλευσης. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας πρέπει πρωτίστως και παραδειγματικά να τιμωρεί τους εργοδότες που απασχολούν παράνομα προσωπικό. Πρέπει να προωθηθούν διακρατικές συμφωνίες για εξασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους.