Παρακαλώ όπως ετοιμαστεί μια πρόταση νόμου που να επεκτείνει τον χρόνο απαγόρευσης σύμφωνα με το άρθρο 10Ε του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου, της χρήσης φυτοφαρμάκων που περιέχουν την ουσία methomyl, για ακόμα δύο χρόνια, μέχρι να καταθέσει κανονισμούς η κυβέρνηση που να εναρμονίζονται με την απόφαση της SANCO με αριθμό 5448/2009 ώστε η χρήση του φυτοφαρμάκου να περιορίζεται μόνο στους επαγγελματίες.

Γιώργος Περδίκης

Βουλευτής Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών