Εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για την επικέντρωση στο θέμα της διαμόρφωσης των νέων δήμων και ποια διαμερίσματα θα περιλαμβάνουν, καθώς δεν έχει αφιερωθεί αρκετός χρόνος για βελτίωση του γενικότερου πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών. Ακόμη, δεν θεωρούμε πως έχει εξασφαλιστεί επαρκώς ο  εσωτερικός έλεγχος, η αποσαφήνιση των νέων ρόλων και αρμοδιοτήτων των Δήμων και συμπλεγμάτων και η χρηματοδότηση τους, και η ομαλή μετάβαση από το υφιστάμενο στο νέο  πλαίσιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπρόσθετα, τονίζουμε πως διατηρούμε ακόμη τους σοβαρούς ενδοιασμούς μας όσον αφορά το προτεινόμενο πλαίσιο διεξαγωγής και ανάδειξης των μελών των διευρυμένων Δήμων, αφού το προτεινόμενο σύστημα θα αναδεικνύει εκπροσώπους από 2-3 πολιτικά κόμματα μόνο. Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε ενεργά στην συζήτηση που διεξάγεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και θα προχωρήσουμε σε εποικοδομητικές προτάσεις για να διαμορφωθεί το νομοσχέδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ένα θεμιτό επίπεδο. Θα παλέψουμε για να διαμορφωθούν διαδικασίες ελέγχου και διαφάνειας, ώστε να βελτιωθεί και η λογοδότηση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες, με έμφαση στην εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών και περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών επί του εδάφους. Η τοποθέτηση μας όσον αφορά το τελικό πλαίσιο της Μεταρρύθμισης θα εξαρτηθεί από το πως θα διαμορφωθεί τελικά το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, θα προχωρήσει στην κατάθεση τροπολογιών την ερχόμενη εβδομάδα, με την ελπίδα πως θα γίνουν αποδεκτές και θα διαμορφωθεί ένα επαρκές πλαίσιο τοπικής αυτοδιοίκησης για τον τόπο.