Πρόσφατα υπήρξε μία σημαντική εξέλιξη στο χώρο των «αναπτύξεων» των ψηλών κτιρίων-πύργων στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στο τύπο το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με την επιστολή του ημερομηνίας 3/8/2018 ανέδειξε μία σειρά από ανεπάρκειες και προχειρότητες (αναλυτικά βλέπε Φιλελεύθερος 1/10/2018) στην θετική άποψη που ο Δήμος Λεμεσού υπέβαλε στις 13/7/2018 προς την Πολεοδομική Αρχή αναφορικά με την προτεινόμενη «ανάπτυξη» σε τεμάχιο δίπλα από το δημόσιο κήπο Λεμεσού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίασή του φαίνεται ότι επικύρωσε την προηγούμενη απόφασή του προσπερνώντας με χαρακτηριστική άνεση την ουσία των υποδείξεων του Τμήματος Πολεοδομίας. Οι δεσμεύσεις και οι δηλώσεις περί σεβασμού του θεσμικού πλαισίου (έστω και αυτού του προκλητικά κομμένου και ραμμένου στα μέτρα των εθνικών μας εργολάβων) φαίνεται να γράφονται εις τα παλαιότερα των υποδημάτων τους.

Ένα από τα παρεχόμενα «κίνητρα» / αντισταθμιστικά για την εξασφάλιση επιπλέον ορόφων είναι η παροχή από τον εργολάβο δημόσιων χώρων στάθμευσης. Στη συγκεκριμένη «ανάπτυξη» (δίπλα από το δημόσιο κήπο) η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι προσφέρονται 870 (υπόγειες) θέσεις δημόσιων χώρων στάθμευσης. Με βάση αυτή την «προσφορά» προστίθενται αρκετοί όροφοι στην «ανάπτυξη». Εκείνο που αποκρύβεται είναι ότι δεν υπάρχει η ανάλογη επικαιροποιημένη και αξιόπιστη κυκλοφοριακή / συγκοινωνιακή μελέτη στην οποία να αναδεικνύεται ότι η περιοχή χρειάζεται / μπορεί να αντέξει τις 870 θέσεις για στάθμευση. Είναι ζήτημα αν η συγκεκριμένη θέση σηκώνει τριψήφιο αριθμό χώρων στάθμευσης.

Παράλληλα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού (ΣΒΑΚ). Στην τελευταία δημόσια παρουσίαση που έγινε στη Λεμεσό καταδείχτηκε ότι ειδικά στην περιοχή αυτή αλλά και η γενικότερη κατεύθυνση και φιλοσοφία του Σχεδίου («…για να γίνει η Λεμεσός βιώσιμη πόλη από άποψη κινητικότητας»), η προσθήκη χώρων στάθμευσης οδηγεί στην αντίθετη κατεύθυνση από τους στόχους του Σχεδίου.

Η αλχημεία των «κινήτρων» στο μέγιστο βαθμό. «Προσφέρονται» ως αντιστάθμισμα δύο – τρεις υπόγειοι χώροι στάθμευσης με αχρείαστη λειτουργικότητα ή/και επιζήμια στην βιώσιμη κινητικότητα εφαρμογή, και λαμβάνονται ως αντίδωρο μεγάλος αριθμός ορόφων. Ένα δηλαδή άχρηστο κίνητρο γεννά ορόφους!

Ο Άλκης Παπής είναι Μέλος Πολιτικής Επιτροπής και Εκπρόσωπος Τύπου Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών