Μετά από καταγγελία πολίτη προς το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Πάφου και με επιτόπια παρέμβαση μας, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη απευθείας αγωγού από το χώρο παρακείμενου ξενοδοχείου της παραλιακής ζώνης της Πάφου, προς τη θάλασσα.

Όπως μαρτυρούν τόσο οι φωτογραφίες, όσο και το βίντεο που επισυνάπτεται, η εγκατάσταση έχει καλυφθεί μεθοδικά με φυσικά υλικά, προκειμένου να μη γίνεται εύκολα αντιληπτή. Βεβαίως αυτό δεν είναι εφικτό, αφού υπάρχει διαρκής εναπόθεση στοιχείων στη θάλασσα, που όπως φαίνεται επηρεάζουν τον παρακείμενο θαλάσσιο χώρο.

Τα ερωτήματα που γεννώνται είναι πολλά και χρήζουν άμεσων απαντήσεων:

Πόσο καιρό βρίσκεται εκείνη η εγκατάσταση στο χώρο; 

Γιατί οι αρμόδιες Αρχές δεν την εντόπισαν, παρά μόνο μετά από καταγγελίες πολιτών;

Σε ποιες ενέργειές έχουν προβεί για την αναζήτηση των υπεύθυνων για τη ρύπανση;

Πως ελέγχεται το περιεχόμενο όσων λυμάτων έχουν ήδη εναποτεθεί στη θάλασσα, αλλά και όσων συνεχίζουν να εναποτίθενται;

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αλλά και ως κάτοικοι της Πάφου ζητούμε όχι μόνο απαντήσεις στα παραπάνω, αλλά και την επιβολή άμεσων κυρώσεων προς τους υπεύθυνους, αφού πρώτα όμως αφαιρεθεί αμέσως ο αγωγός από την παραλία.   

 

542