Στον κάλαθο των σκουπιδιών πέταξε η Κυβέρνηση της πρόταση της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για πιο γρήγορη επιστροφή των μαθητών γυμνασίων στα σχολεία. Η Επιτροπή η οποία σε έκτακτη συνεδρία της αποφάσισε όπως προτείνει να επιστρέψουν οι μαθητές γυμνασίων στα σχολεία τους στις 29 Μαρτίου.

Η Κυβέρνηση ωστόσο αποφάσισε όπως απορρίψει την εισήγηση της συμβουλευτικής ομάδας με την τηλεκπαίδευση των μαθητών να παρατείνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κυβέρνηση «παρακούει» την Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή. Οι μόνοι χαμένοι στην όλη υπόθεση είναι οι μαθητές γυμνασίων, οι οποίοι πέραν των τριών μηνών βρίσκονται στις οικίες τους και διδάσκονται με τηλεκπαίδευση, με όλα τα αρνητικά που κάτι τέτοιο συνεπάγεται.

Η Κυβέρνηση πρέπει άμεσα να κάνει δεύτερες σκέψεις για την εκπαίδευση των μαθητών γυμνασίων.