Μετά από ένα μεγάλο διάστημα στασιμότητας με τον υπουργό Εσωτερικών να επιμένει στην υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού της λεωφόρου Τσερίου, ο οποίος είχε γίνει το 1997 και εξυπηρετούσε τις ανάγκες της περιοχής προ εικοσαετίας με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη της περιοχής και στις σημερινές συνθήκες, αποφασίστηκε όπως τα συμβαλλόμενα μέρη προχωρήσουν σε διάλογο.

Παρ’ όλη τη συμβιβαστική στάση που προσπάθησε να επιδείξει ο υπουργός Εσωτερικών, τόνισε ότι δεν πρόκειται να γίνει ανασχεδιασμός, αλλά τροποποιήσεις.

Το θετικό είναι ότι ενεργοποιήθηκε ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών, με την ελπίδα ότι θα βρεθεί μια λύση στο ζήτημα, ώστε η ανάπλαση του δρόμου να εξυπηρετεί τις ανάγκες των καταστηματαρχών και των κατοίκων.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ήταν από την αρχή στο πλευρό των κατοίκων και καταστηματαρχών της Λεωφόρου Τσερίου – και θα συνεχίζει να στηρίζει το αίτημα τους μέχρι να γίνει ένας αειφόρος, φιλικός σχεδιασμός που θα ενισχύσει ακόμη πιο πολύ το εμπορικό στοιχείο της συγκεκριμένης λεωφόρου και τη συνέργεια δραστηριοτήτων.