*Άρθρο του υποψήφιου βουλευτή Λάρνακας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Λάρνακας κ. Πανίκου Σταυριανού

 • Το Γενικό Σχέδιο Υγείας είναι μια αναγκαιότητα η οποία πρέπει να υποστηριχθεί και να αναβαθμίζεται συνεχώς για να επιτελέσει το σκοπό του, που είναι η προστασία της υγείας των Πολιτών, μέσα από Πολιτικές Πρόληψης, αλλά και μη χρονοβόρας πρόσβασης των Πολιτών στο ΓεΣΥ και την άμεση παροχή προς αυτούς, μιας ποιοτικά ορθολογιστικής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και θεραπείας, στηριζόμενη σε Επιστημονικά Πρωτόκολλα τα οποία θα εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Να μην ξεχνούμε ότι ο Πολίτης προπληρώνει, και μάλιστα αρκετά, την συμμετοχή του στο ΓεΣΥ. Άρα θα πρέπει η ανταπόκριση του Συστήματος Υγείας , να είναι άμεση και ποιοτική και να αφορά και την πρόληψη με στοχευμένες παρεμβάσεις, ενημέρωσης του πολίτη σε συνδυασμό με Οικολογικές πρακτικές και εφαρμογές, τόσο στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στους χώρους ατομικής διαβίωσης , εργασίας, εκπαίδευσης, κοινής εστίασης και δραστηριοποίησης των πολιτών. Αυτό θα μείωνε το κόστος της υγείας και τον προϋπολογισμό του ΓεΣΥ κατακόρυφα προς όφελος της οικονομίας.
 • Η υγεία των Πολιτών είναι αγαθό κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα.
 • Το κράτος είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση των Πολιτών στα κέντρα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης άμεσα και αποτελεσματικά.
 • Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ όμως αναδεικνύονται καθημερινά προβλήματα τα οποία καλείται το Υπουργείο Υγείας , ο ΟΑΥ και ο ΟΚΥΠΥ να καταγράψουν και να ζητήσουν την επίλυση τους, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να γίνεται. Οι γιατροί του ΟΚΥΠΥ δηλαδή των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων φωνάζουν καθημερινά και έχουν δίκαιο, ότι έχουν εγκαταλειφθεί τα Δημόσια νοσηλευτήρια και είναι υποστελεχομένα , με αποτέλεσμα όλα αυτά να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης Ιατροφαρμακευτικής Φροντίδας. Οι ασθενείς διαμαρτύρονται για χρονοβόρες διαδικασίες. Το κόστος και η οικονομική διαχείριση του ΓεΣΥ αναδεικνύει προβλήματα και η ελεγκτική υπηρεσία του κράτους κατάθεσε δυσοίωνες προβλέψεις
 • Η Πανδημία του Covid-19, έδειξε πόσο απροετοίμαστοι ήμασταν σαν κράτος διαχρονικά στο να έχουμε τα αντανακλαστικά να δράσουμε άμεσα, αλλά και να εξασφαλίσουμε την Υγεία των Πολιτών μας. Επίσης ανέδειξε την έλλειψη προληπτικών πολιτικών από πλευράς των αρμοδίων φορέων Υγείας, τόσο σε Πολιτικό επίπεδο , αλλά και σε επίπεδο των Τεχνοκρατών αλλά και της Ιατρικής κοινότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση μιας Πανδημίας διαχρονικά.
 • Η πολιτική των εμβολίων ήταν και αυτή σπασμωδική και αναποτελεσματική και αυτό οφείλεται σε έλλειψη επιστημονικής ενημέρωσης σε σχέση με τα εμβόλια , τόσο στη Κύπρο όσο και στην Ευρώπη αλλά και στο Παγκόσμιο , με κύριο υπεύθυνο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Επιστημονικών συμβούλων των κρατών.
 • Το σύστημα υγείας αποδείχτηκε ανέτοιμο , μάλιστα αδικαιολόγητα , να αντιμετωπίσει την πανδημία και αποδείχτηκε η έλλειψη προνοητικότητας και προληπτικής νοοτροπίας.
 • Είμαστε για ακόμη μια φορά Επιμηθείς και όχι Προμηθείς. Αυτό οφείλεται σε διαχρονικές αδυναμίες και ελλείψεις και οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο όσον αφορά τις επιστημονικές γνώσεις , την επιστημονική έρευνα και κατ’ επέκταση την ορθολογιστική και προληπτική παρέμβαση αλλά και την θεραπευτική αντιμετώπιση του θέματος που έπρεπε να υπάρχουν. Γίναμε μάρτυρες του ότι εφάρμοζαν οι αρμόδιοι, τις οδηγίες που λάμβαναν από κέντρα του εξωτερικού, χωρίς να γίνεται διασταύρωση των οδηγιών από κάποιο κρατικό επιστημονικό φορέα. Έχουν γίνει πολύ θετικά βήματα από πλευράς Πολιτείας όσον αφορά την αντιμετώπιση της Πανδημίας, τα οποία στηρίχτηκαν σε ανεπαρκή και ολιστική θεώρηση των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς του νέου κορωνοϊού και αυτό βαραίνει τον επιστημονικό χώρο που ασχολήθηκε για να ενημερώσει και να εισηγηθεί λύσεις. Η Πολιτεία, θεωρώ ότι έπεσε θύμα λάθος ενημέρωσης και παρουσίασε ανεπάρκεια λόγω όμως λανθασμένης επιλογής συμβούλων. Δεν δόθηκε βάση στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος των πολιτών , στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχική και σωματικής υγείας των πολιτών , καθώς και στην εφαρμογή σταδιακών μέτρων για την επανεκκίνηση και απελευθέρωση των δραστηριοτήτων των πολιτών. Αυτό φυσικά θα είναι θέμα συζήτησης σε μετέπειτα στάδιο και θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας σαν κράτος.

 Εισηγήσεις:

 • Αναδείχθηκε μέσα από την Πανδημία η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός μόνιμου φορέα, δηλαδή, μιας μόνιμης ομάδας επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων , η οποία θα ασχολείται μόνιμα και να δρα άμεσα και για να προλαβαίνει αφού καθήκον της θα είναι να ενημερώνεται καθημερινά για το τι συμβαίνει στο Παγκόσμιο σε σχέση με την έναρξη και αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων πανδημίας στο μέλλον. Αυτός ο φορέας θα πρέπει να ενημερώνει τόσο το επίσημο κράτος ΟΑΥ , ΟΚΥΠΥ, αλλά και τον Ιατρικό Σύλλογο και τους άλλους επιστημονικούς συλλόγους, για τα τεκταινόμενα σε σχέση με το τι συμβαίνει Παγκοσμίως. Εδώ θα πρέπει να γίνουν και εισηγήσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας , για καλυτέρευση της επικοινωνίας μεταξύ των Επιστημόνων Παγκόσμια.
 • Ο κάθε γιατρός θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτό το φορέα για να εκφράζει τις δικές του επιστημονικές θέσεις και επιστημονικές εισηγήσεις, σε θέματα κοινωνικής ιατρικής και σε θέματα επιστημονικά που ταλανίζουν τους Πολίτες, αλλά και για θέματα πολιτικής που αφορούν την Υγεία.
 • Απαιτείται η δημιουργία ανεξάρτητου φορέα για έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το ΓεΣΥ στα πλαίσια των δικαιωμάτων των ασθενών καθώς και οικονομικού ελέγχου.
 • Η ολιστική ενημέρωση του ασθενούς σε σχέση με το τι ισχύει στο παγκόσμιο είναι δικαίωμα του ασθενούς και είναι υποχρέωση των ιατρών που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ αλλά και όσων ιατρών δεν συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και πρέπει να γίνεται γραπτώς.
 • Πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο ο ασθενής .
 • Δικαίωμα ασθενών ή εκπροσώπου τους στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων που αφορούν την πορεία της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενούς.
 • Απαιτείται η δημιουργία Επιτρόπου Υγείας ο οποίος να ελέγχει την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας προς τον Πολίτη , με ρόλο ουσιαστικό , καθώς επίσης να αναλαμβάνει , να διερευνά και να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των ασθενών τα οποία έχουν κατοχυρωθεί με Ευρωπαϊκές και όχι μόνο οδηγίες.
 • Απαιτείται η άμεση ανακοίνωση και εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων όσον αφορά τόσο τον χρόνο ανταπόκρισης του ΓεΣΥ στο πρόβλημα υγείας του πολίτη αλλά και την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών, πράγμα το οποίο έπρεπε να γίνει πριν από οτιδήποτε άλλο και δεν έγινε. Τώρα γίνονται συζητήσεις γύρω από τα Πρωτόκολλα. Που βρίσκεται το θέμα των Πρωτοκόλλων της Ιατρικής πράξης;
 • Ο χρόνος πρόσβασης των ασθενών σε ιατρικά κέντρα για διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπεία είναι πολύ χρονοβόρος. Χρειάζεται να γίνεται άμεσα η εκτίμηση και η κλινικοεργαστηριακή διάγνωση του ασθενούς και η άμεση παροχή ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας .
 • Θα πρέπει άμεσα να δημιουργηθούν στα Δημόσια Νοσηλευτήρια ειδικές κλινικές για αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας που προκύπτουν στην καθημερινότητα και να ενισχυθούν τα τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.
 • Ο ασθενής να έχει άμεση πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο και δικαίωμα δεύτερης και τρίτης γνώμης , όσο αφορά το δικαίωμα επιλογής στο γιατρό και στη θεραπεία.
 • Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται διεξοδικά για την ασθένεια του καθώς και για τις οποιεσδήποτε θεραπευτικές προσεγγίσεις διαθέτει η ιατρική επιστήμη να του προσφέρει καθώς και για τις οποιεσδήποτε επιπλοκές δυνατόν να έχουν οι θεραπευτικές προσεγγίσεις , τόσο όσον αφορά την υγεία του , αλλά και την ποιότητα της ζωής του και τις επιπτώσεις της θεραπείας του, στο κοινωνικό του περιβάλλον.
 • Άμεση ανακοίνωση και εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων σε σχέση με την ποιοτική εκτίμηση , ποιοτική αξιολόγηση και ποιοτική παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής φροντίδας και θεραπείας του ασθενούς.
 • Στα πλαίσια του ΓεΣΥ θα πρέπει να προσαρμόσουμε τέτοιες πολιτικές που να συντονίζονται με προβλήματα υγείας τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο. Οι τουριστικοί πράκτορες εκτός από το συμβόλαιο ασφάλειας υγείας των τουριστών θα πρέπει να ενημερώνουν και τους τουρίστες σε σχέση με τα προσωπικά τους προβλήματα υγείας και το πώς μέσω του ΓεΣΥ , μπορούν να αποταθούν και να τα αντιμετωπίσουν εάν χρειαστεί ανάγκη , κάνοντας χρήση της ευρωπαϊκής κάρτας νοσηλείας (οι ευρωπαίοι πολίτες) αλλά και οι πολίτες τρίτων χωρών.
 • Προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών, γονέων, μαθητών, φοιτητών, επαγγελματιών για θέματα υγείας, τόσο όσο αφορά την πρόληψη αλλά και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος , ιδίως σε περίοδο πανδημιών αλλά και στην καθημερινή πράξη.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των παιδιών στα σχολεία , σε σχέση με ενημέρωση για θέματα υγιεινής του στόματος και του σώματος με καθημερινή επικοινωνία με τις διευθύνσεις των εκπαιδευτηρίων π.χ. το πλύσιμο των δοντιών και η υγιεινή της στοματικής κοιλότητας των παιδιών και το πλύσιμο των χεριών και η υγιεινή του σώματος θα πρέπει να είναι καθημερινή συνήθεια μέσω μαθημάτων και ελέγχου για να γίνει συνείδηση και να αναπτυχθεί η δέουσα νοοτροπία. Αυτό θα μειώσει κατά κόρον την διάδοση ιογενών και μολυσματικών ασθενειών και τη μείωση του κόστους της υγείας. Σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να ενημερώνονται και οι γονείς και κηδεμόνες. Γίνεται σε κάποιο βαθμό αυτή η προσπάθεια αλλά όχι στοχευμένα . Θα πρέπει να εμπλακούν το Υπουργείο Υγείας , το Γραφείο Ευημερίας , οι Δήμοι και τα Κοινοτικά Συμβούλια και οι Σύνδεσμοι Γονέων των σχολείων , ούτως ώστε όπου υπάρχει πρόβλημα σε οικογένειες και παιδιά λόγω οικονομικών να αντιμετωπίζεται.
 • Η πανδημία μας έχει αναγκάσει να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους οικοδόμησης των σχολείων και των χώρων εστίασης με οικολογική προσέγγιση για να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών, γνώσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν από τους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς στο μέλλον. Τα συστήματα κλιματισμού των χώρων θα πρέπει να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
 • Η ανάπτυξη οικολογικής και περιβαλλοντικής νοοτροπίας για την προστασία του περιβάλλοντος και η ενασχόληση των πολιτών και ιδίως των παιδιών με την οικολογία , αναπτύσσει αξίες όσον αφορά τον σεβασμό μεταξύ των ανθρώπων και τους ενώνει στον αγώνα για κοινές συνισταμένες για μια κοινωνία αλληλεγγύης και συμβίωσης με τα θεία δώρα της φύσης και του ανθρώπου και μόνο καλό έχει να επιφέρει και στη σωματική και τη ψυχική υγεία της ανθρωπότητας Παγκόσμια.
 • Η ψυχική και η σωματική υγεία των πολιτών – παιδιών και ενηλίκων αφέθηκε στον αυτόματο πιλότο , ενώ θα έπρεπε να ασχοληθούν ειδικοί ψυχολόγοι, ειδικοί κοινωνιολόγοι και ειδικοί ιατροί και να δώσουν λύση στο πρόβλημα άμεσα. Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προγράμματα άθλησης και εκπαίδευσης σε εξωτερικούς χώρους, με όλα τα μέτρα προστασίας για να καλυφθεί το πρόβλημα. Όλα αυτά φυσικά θα γίνονταν εάν γινόταν αντιληπτό από την αρχή η ανάλυση της συμπεριφοράς του νέου κορωνοϊού, τόσο όσον αφορά τον τρόπο μετάδοσης του αλλά και αντιμετώπισης του στους χώρους δραστηριοποίησης του κοινού. Αυτό όμως ήταν ευθύνη και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και των επιστημονικών συνεργατών του κάθε κράτους ξεχωριστά οι οποίοι παρέμειναν εκτελεστικά όργανα χωρίς αμφιβολία στις οδηγίες που λάμβαναν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Άμεση εφαρμογή πολιτικών για ιατρικό τουρισμό. Ξοδεύονται γύρω στα 80 δις. Ευρώ από άτομα με ειδικές ανάγκες ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσε να έχει ρόλο και κέρδος η Κύπρος και μάλιστα σταθερό κάθε χρόνο εάν δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές. Το κέρδος θα είναι πολλαπλό και μπορεί να γίνει λύση και στην οικονομία και στην ανεργία εάν γίνει μια αποφασιστική και ορθολογιστική και άμεση πολιτική, γύρω από το θέμα. Ο ήλιος και το φως είναι πλεονέκτημα της Κύπρου. Ας το εκμεταλλευτούμε.
 • Με ορθές στρατηγικές μπορούμε να πετύχουμε και να αναβαθμίσουμε το ΓεΣΥ τόσο όσον αφορά το ρόλο του στην εξυπηρέτηση της υγείας των πολιτών αλλά και συνδυάζοντας το ΓεΣΥ σε σχέση με πολιτικές πρόληψης της υγείας και ιατρικού τουρισμού να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα στην ανάκαμψη της οικονομίας του τόπου.