Στην χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου συζητήθηκε το κρίσιμο θέμα της διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ηλεκτρισμού.

 

Είναι με ιδιαίτερη μας λύπη που παρατηρήσαμε ότι για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ολιγωρία της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς ζητήσαμε να μας δοθούν στοιχεία τα οποία αφορούν τα χρήματα που έχει πληρώσει ο καταναλωτής υπό την μορφή προστίμων, όσον αφορά την αγορά εκπομπών ρύπων, αλλά και τι ποσά έχουν επιστραφεί πίσω στο κράτος βάση της ευρωπαϊκής οδηγίας, ποσά τα οποία να υπενθυμίσω ότι πρέπει να καταλήγουν σε αυτό το ταμείο και να δίνονται ως κίνητρα για ενθάρρυνση χρήσης των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Σε δηλώσεις του ο βουλευτής Σταυρός Παπαδούρης αναφέρει πως: «Η απουσία των στοιχείων που έχουμε ζητήσει μας ανησυχεί ιδιαιτέρως, καθώς το εν λόγω Ταμείο έχει συγκεκριμένους σκοπούς που δεν εξυπηρετούνται αν δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι στην διάθεσή του. Επιπλέον, φαίνεται πως μέρος του ποσού που θα έπρεπε να καταλήγει σε αυτό το Ταμείο ίσως να μην καταλήγει ποτέ σε αυτό, και κατ’ επέκταση δεν χρησιμοποιείται για τα κίνητρα προς τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, και τελικά την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Δυστυχώς λόγω αυτής της καθυστέρησης ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα προχωρήσουμε στην κατάθεση τροπολογιών στο σχετικό νομοσχέδιο.

Η πρώτη τροπολογία αφορά τη συμμετοχή των εγγεγραμμένων συνδέσμων καταναλωτών στην επιτροπή διαχείρισης του ταμείου αυτού, ούτως ώστε αυτοί που πληρώνουν να έχουν και λόγο τόσο του ελέγχου όσο και της διαφάνειας του ταμείου ΑΠΕ.

 

Η δεύτερη τροπολογία που θα καταθέσουμε, θα αφορά την καταβολή των φόρων καυσίμων στο συγκεκριμένο ταμείο για ενθάρρυνση χρήσης των ΑΠΕ και όχι στο πάγιο ταμείο του κράτους».