Όπως είχαμε προβλέψει η μέχρι τώρα ανταπόκριση στο κυβερνητικό σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας δείχνει και την αποτυχία του σχεδίου.

Το γεγονός ότι μόνο ένας αιτητής κατέθεσε αίτηση δεν σημαίνει, ότι οι συμπολίτες μας βιώνουν το… success story της κυβέρνησης, αλλά οφείλεται στο συνολικό κόστος της διαδικασίας που ανέρχεται στις 5000 με 6000 ευρώ, ένα κόστος δυσβάστακτο για τους συμπολίτες μας, που είναι ανήμποροι να διαχειριστούν το δάνειο της κατοικίας τους.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την διαδικασία για την προστασία της πρώτης κατοικίας, έτσι ώστε να είναι χρηστική στους συμπολίτες μας. Επίσης, καλούμε την κυβέρνηση να λάβει σοβαρά την πρόταση μας για τη δημιουργία ενός δημόσιου οργανισμού διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μια πρόταση που θα απαμβλύνει σημαντικά τους συμπολίτες μας που απειλούνται με εκποίηση της πρώτης κατοικίας τους.

Μόνο με την υιοθέτηση της πρότασης μας για προστασία της πρώτης κατοικίας, θα εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των δυσπραγούντων δανειοληπτών.