Νέο ψήφισμα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και κυρώσεις κατά της Τουρκίας αιτείται η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής, για απόδοση της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου. Η απόφαση της Επιτροπής Αναφορών πρόκειται να παραπεμφθεί στη διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το γεγονός ότι Επιτροπή Αναφορών ενέκρινε έκθεση η οποία ζητά όπως η Τουρκία υλοποιήσει την υποχρέωσή της για απόδοση των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους του βάσει του ψηφίσματος 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποτελεί μια δυναμική ευκαιρία για το Κυπριακό.

Η στάση που τηρείται από την Επιτροπή αναφορών κρίνεται μεν ως θετική, αλλά οφείλει η κυπριακή ηγεσία να κτίσει πάνω σε αυτή και να διαμορφώσει πολιτικές συνθήκες που θα της επιτρέψουν περαιτέρω βήματα. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο των ίδιων επαφών, η κυπριακή ηγεσία μπορεί να αναφερθεί και στην προκλητικότητα αλλά και τις απειλές που δέχεται τους τελευταίους μήνες, διευρύνοντας την γνώση των Ευρωπαίων σε σχέση με την τουρκική τακτική και συμπεριφορά.