Παρενέβη η Υπηρεσία Θήρας και δεν δόθηκε άδεια.

LARA