Ο Γενικός Ελεγκτής επιτέλους δικαιώνεται πλήρως από τον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ΙNTOSAI) αναφορικά με την άμεση πρόσβαση του σε έγγραφα και πληροφόρηση χωρίς κανένα περιορισμό για σκοπούς διαφάνειας.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη από τον INTOSAI ο οποίος δικαιώνει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, για άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα. Στην ανακοίνωση του ΙΝΤΟSAI, αναφέρεται ότι συμμερίζονται τις ανησυχίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που προκύπτουν εξαιτίας των περιορισμών που τέθηκαν σχετικά με το δικαίωμα της στην πρόσβαση πληροφοριών άμεσα και χωρίς περιορισμό για την ορθή εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων της. Ο περιορισμός αυτός αν και έχει ονομαστεί προσωρινός είναι αντίθετος με το πνεύμα των διακηρύξεων της Λίμα και του Μεξικού.

Για ακόμη μια φορά τονίζουμε πως ο Γενικός Ελεγκτής βάσει των αρμοδιοτήτων του που πηγάζουν από το Σύνταγμα, το οποίο υπερέχει οποιασδήποτε νομοθεσίας, έχει κάθε δικαίωμα να διεξάγει έλεγχο στο εν λόγω πρόγραμμα.

Η όποια παρεμπόδιση στο έργο του Γενικού Ελεγκτή για διερεύνηση σκανδάλων και ιδιαίτερα για το μεγάλο σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων, είναι απαράδεκτη, θέτει περιορισμούς στην ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και υποσκάπτει το κράτος δικαίου.

Καλούμε την Κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τη σύσταση του INTOSAI και να επιτρέψει άμεσα την πρόσβαση του Γενικού Ελεγκτή στους φακέλους του ΚΕΠ. Είναι σημαντικό να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα που συμβάλλει στη διαφάνεια και στη λογοδοσία.

Εμείς από την πλευρά μας διαβεβαιώνουμε τους πολίτες ότι θα συνεχίσουμε να ζητούμε πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία σε θέματα δημοσίου συμφέροντος.