Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ζητούμε για πολλοστή φορά  το κλείσιμο όλων των ζωολογικών κήπων που λειτουργούν στην Κύπρο είτε αυτοί είναι ιδιωτικοί είτε είναι κυβερνητικοί.

Συνεχείς – σχεδόν καθημερινές – είναι οι καταγγελίες από πολίτες όσον αφορά τη λειτουργία ζωολογικών κήπων στην Κύπρο. Τελευταίες καταγγελίες είχαμε για την κατάσταση των ζώων στην γνωστή εγκατάσταση στην περιοχή της κοινότητας Αγ. Τριμιθιάς (φωτογραφίες).

Σε  όλες τις καταγγελίες γίνεται αναφορά  για ζώα μελαγχολικά και μίζερα που ζουν σε ακατάλληλες υποδομές και συνθήκες. Είναι αναμενόμενο ότι σε ζώα που ζουν σε αιχμαλωσία όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές που να ικανοποιούν τις ειδικές βιολογικές ανάγκες τους, τότε περιορίζονται  σε σημαντικό βαθμό οι φυσικές τους συμπεριφορές και μπορεί να οδηγηθούν σε κατάθλιψη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει σχετική οδηγία που αφορά την λειτουργία των ζωολογικών κήπων (Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου),  θέλοντας να διατηρήσει την βιοποικιλότητα νοουμένου ότι θα υπάρχουν κατάλληλες υποδομές (στέγασης και καταρτισμένου προσωπικού) όπου τα ζώα θα ευημερούν, θα προστατεύονται και θα τυγχάνουν της καλύτερης φροντίδας. Επίσης η ΕΕ επιτρέπει την διατήρηση των ζωολογικών κήπων με σκοπό την παρατήρηση των σχέσεων ανάμεσα σε είδη , την έρευνα αλλά και την εκπαίδευση του  κοινού. Επίσης βάσει της οδηγίας πρέπει τα ζώα να  ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον παρόμοιο με το φυσικό τους περιβάλλον, στο οποίο θα μπορούν να αναπτύσσουν όλες τις φυσικές τους συμπεριφορές.

Η Ανθή Μουζούρη, Συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων ανέφερε πως «Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο όπου υπάρχει περιορισμένη εμπειρία και γνώση στη διαχείριση ζώων της άγριας πανίδας, την αδυναμία των κτηνιατρικών υπηρεσιών να ελέγξουν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας και τις έντονες καιρικές συνθήκες καταλήγουμε στη θέση ότι μόνη λύση αποτελεί η πλήρης κατάργηση των ζωολογικών κήπων.

Εξάλλου πάγια θέση του Κινήματος Οικολόγων είναι ότι τα ζώα πρέπει να ζουν ελεύθερα στην φύση, και δεν πρέπει να τα αιχμαλωτίζουμε για οποιοδήποτε λόγο. Ζητούμε για ακόμα μια φορά το κλείσιμο των ζωολογικών κήπων και την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ζωών».