Η φτωχοποίηση, η διαφθορά και διαπλοκή απειλούν ή καταστρέφουν ήδη πολλά κοινωνικά, δημοκρατικά και οικονομικά επιτεύγματα έχοντας σαν συνέπεια η ίδια η ιδέα της Δημοκρατίας να αμφισβητείται από μια αυξανόμενη αίσθηση απογοήτευσης, φόβου, ακόμα και θυμού.
Η άκρα δεξιά και άλλες ακραίες πολιτικές τοποθετήσεις απειλούν το δημοκρατικό πολίτευμα και υποσκάπτουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η έλλειψη βασικού ηθικού κώδικα στον τρόπο λήψης των αποφάσεων στα κέντρα εξουσίας και η απροκάλυπτη πλέον διαφθορά που επικρατεί σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής αποτελούν πλέον καθημερινότητα.
Δεν νοείται σε μια ευνομούμενη πολιτεία να βλέπουμε την ισοπέδωση και καταρράκωση του νομικού πλαισίου και του καλώς νοούμενου δημοσίου συμφέροντος. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή σε όλα τα επίπεδα εξουσίας που εμφανίζεται. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε σθεναρά την καταστολή και τιμωρία του ρουσφετιού, και να απαιτούμε την παραδειγματική και αποτρεπτική επιβολή ποινών. Για να μπορέσει όμως να υπάρξει καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς, θα πρέπει να υπάρξει τιμωρία.
Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε διασφάλιση της λογοδοσίας όλων των επιπέδων εξουσίας, με επικέντρωση στους πολιτειακούς αξιωματούχους και υψηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους και πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις διεθνών οργανισμών όσον αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των δομών καταπολέμησης της διαφθοράς και του χρηματισμού στον τόπο μας.
Για να επιτευχθεί ο στόχος μιας δίκαιης κοινωνίας με χρηστή διοίκηση, καταθέτουμε εισηγήσεις, προτάσεις και μέτρα που αφορούν στους εξής τομείς:
Α. Προάσπιση της Δημοκρατίας
Β. Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Γ. Μεταρρύθμιση Κράτους Δικαίου και εκσυγχρονισμός της Δικαιοσύνης.
Διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις μας στο ενημερωτικό φυλλάδιο, κάνοντας κλικ ΕΔΩ