Η κλιματική αλλαγή απειλεί άμεσα τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο οξεία, με την πιθανή κατάρρευση των οικοσυστημάτων να θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ζωή στον πλανήτη. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ρόλο του ανθρώπου στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και τις τεράστιες οικονομικές και ηθικές συνέπειες της αδράνειας. Αν δεν αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, μεγάλες εκτάσεις του πλανήτη θα καταστούν ουσιαστικά μη κατοικήσιμες.

Από την άλλη η Κύπρος χρειάζεται άμεσα ένα οριζόντιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης. Οι περιοχές ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, οι περιοχές NATURA 2000 και η καλή γεωργική γη πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά, ως το κληροδότημα μας στις επόμενες γενιές.

Σημαντικοί πυλώνες του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είναι:

  • Κλιματική Έκτακτη Ανάγκη
  • Προστασία Ακάμα, περιοχών Νατούρα 2000 και παράκτιων ζωνών
  • Καταπολέμηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους
  • Αειφόρος ανάπτυξη
  • Ποιοτικά βιολογικά τρόφιμα χωρίς ΓΤΟ
  • Προστασία και ευημερία ζώων
  • Ενεργειακή Πολιτική

Επεξηγήσεις για τον κάθε πυλώνα που καταγράφουμε μπορείτε να δείτε στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό μας φυλλάδιο, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.