Το Κυπριακό είναι κυρίως πρόβλημα εισβολής, κατοχής και καταπάτησης του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων αξιών. Λύση του Κυπριακού μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο όταν οδηγεί σε άρση της αδικίας, επαναφορά της φυσικής τάξης πραγμάτων και σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες. Οι πρόνοιες του σχεδίου λύσης του Κυπριακού πρέπει να είναι μεν βιώσιμες και λειτουργικές, αλλά πρέπει επίσης να είναι σύννομες και συμβατές με τις πιο πάνω αξίες και κανόνες. Δεν αποδεχόμαστε τον γεωγραφικό διαχωρισμό της πατρίδας μας στη βάση εθνικών, θρησκευτικών ή άλλων χαρακτηριστικών των κατοίκων της.
Αγωνιζόμαστε για τη σύντομη λύση του Κυπριακού προβλήματος μέσω ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Δεν θεωρούμε ότι η συνέχιση της παρούσας κατάστασης είναι προς το συμφέρον του Κυπριακού λαού.
Ελευθερία και ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξουν χωρίς δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πολιτισμό, το περιβάλλον. Στόχος μας είναι η οικοδόμηση μιας ελεύθερης πολυπολιτισμικής κοινωνίας με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον Άνθρωπο και τα Δικαιώματά του!
Για τη λύση του Κυπριακού Προβλήματος έχουμε καθορίσει βασικές αρχές τις οποίες μπορείτε να διαβάσατε αναλυτικά στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό μας φυλλάδιο, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.