“Η αίτηση πρέπει να παραδίδεται από τον ίδιο τον αιτητή αυτοπροσώπως συμπληρωμένη, στα κατά τόπους γραφεία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών”.