Στο Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών λειτουργούν πέντε πολιτικές οργανώσεις με πλούσια δράση. Συγκεκριμένα λειτουργούν οι εξής οργανώσεις:  Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων, Νεολαία Οικολόγων, η Κίνηση Νέων Επιστημόνων του Κινήματος Οικολόγων, η Κίνηση Οικολόγων Συνταξιούχων και ο Παγκύπριος Οικολογικός Αγροτικός Σύνδεσμος.

Επίσης, ιδρύθυκε πρόσφατα και ο ερευνητικός φορέας του Κινήματος ο οποιός διέπεται από ξεχωριστό καταστατικό και λειτουργεί με το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόκειται για το Κυπριακό Ίδρυμα Μελετών Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης.

Μέσα από τους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να επισκεφθείτε τους ιστοχώρους των Οργανώσεων:

Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων (ΓΥ.Κ.Ο)

Νεολαία Οικολόγων

Κίνηση Οικολόγων Συνταξιούχων

Παγκύπριος Οικολογικός Αγροτικός Σύνδεσμος

Κυπριακό Ίδρυμα Μελετών Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΚΙΜΒΑΑ)