Οι νέοι είναι αυτοί που χτίζουν το μέλλον του τόπου μας και της Ευρώπης. Τους χρωστάμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να το καταφέρουν, καθώς και το σεβασμό στο δικαίωμα της χειραφέτησής τους. Για τον λόγο αυτό, οι νέοι πρέπει να έχουν δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή ανώτερη εκπαίδευση, καλές συνθήκες κατάρτισης και δίκαιη πρόσβαση σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Επομένως, προωθούμε την εκπαίδευση που επικεντρώνεται στην κριτική σκέψη, τις επιχειρηματικές και ήπιες δεξιότητες, την ευελιξία και τη συστηματική και διεπιστημονική σκέψη, που ταιριάζει με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία δια βίου μάθησης που ξεκινά από   την παιδική ηλικία (προδημοτική εκπαίδευση) αλλά συνεχίζεται για όλη της ζωή μας. Γιαυτό απαιτούμε περισσότερη επένδυση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, περισσότερη τεχνική κατάρτιση και ευρύτερη συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus Plus, καθώς και στρατηγική επένδυση σε ψηφιακές υποδομές και προγράμματα, ώστε να εξασφαλίζεται εργοδότηση και ευημερία για όλους. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες καθώς και για τις γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές.

Προφανώς ο θεσμός της οικογένειας και η αξία της τεκνογονίας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ενώ ταυτόχρονα δεν υφίσταται η απαραίτητη κρατική στήριξη. Αντίθετα, τα επιδόματα τέκνου, μονογονιών και άλλα περιορίζονται, με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Η εξεύρεση στέγης για τα νέα ζευγάρια είναι δύσκολη και η ποιοτική ψυχαγωγία των παιδιών σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ως πολυτέλεια.

Με όλες αυτές τις δυσκολίες η δημιουργία οικογένειας και/η απόκτηση παιδιών δεν αποτελεί προτεραιότητα και αναβάλλεται για το μέλλον. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζεται μια δημογραφική κατολίσθηση με έντονο το φαινόμενο της μείωσης των γεννήσεων.

Το «δημογραφικό πρόβλημα» κατά την άποψη μας δεν λύνεται με μέτρα «ελεημοσύνης» ή «βοήθειας» προς τις ευάλωτες ομάδες ή μέσω ρατσιστικών πολιτικών, αλλά μέσω της χάραξης μιας πολιτικής προς ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και  της τεκνογονίας. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ποσοτικής και ποιοτικής ανάπτυξης του πληθυσμού.

Συνεπώς, οι θέσεις μας επικεντρώνονται στα εξής ζητήματα:

Α. Επένδυση στους νέους μας

Β. Εμβάθυνση Παιδείας και ενεργός στήριξη της δια βίου μάθησης

Γ. Στήριξη των νέων ζευγαριών

Δ. Πολυεπίπεδη δημοσγραφική πολιτική

Για όλα αυτά τα ζητήματα έχουμε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες θέσεις τις οποίες μπορείτε να διαβάσατε αναλυτικά στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό μας φυλλάδιο, κάνοντας κλικ ΕΔΩ