Η μόνη απάντηση για αποφυγή μελλοντικών οικονομικών κρίσεων είναι η πλήρης μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Αντί της κοινωνικά αδιάφορης και περιβαλλοντικά τυφλής λιτότητας, ως Κίνημα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις προς την βιωσιμότητα. 

Επιδιώκουμε καινοτόμο πράσινη μεταστροφή με την προώθηση των κανόνων οικολογικού σχεδιασμού, τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις μικρές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, την καλύτερη χρηματοδότηση για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, και ιδίως την κοινωνική επιχειρηματικότητα, των καλών εργασιακών σχέσεων, την δημοκρατία στους χώρους εργασίας και την καταπολέμηση της ασυδοσίας εταιρικών συμφερόντων.

Ο στόχος θα επιτευχθεί, όταν υπάρξει στροφή προς: 

  • Τη Πράσινη Νέα Συμφωνία (Green New Deal).
  • Την Οικονομική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου.
  • Τη θεσμοθέτηση του εθνικού κατώτατου μισθού/σύνταξης και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
  • Την Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις μας για την οικονομική ανασυγκρότηση και δίκαιη κατανομή του πλούτου στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό μας φυλλάδιο, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.