Υποψήφιοι:

Νικόλας Αρκαδίου

Ορέστης Μάτσας

Μαρία Νεοκλέους

Χρίστα Χριστοφή Παναγιώτου